Annonse

Elever på yrkesfag, som her i elektroklassen på Halden videregående, har store utgifter til utstyr. Nå får de snart økt stipend. Foto: Werner Juvik

Elever på yrkesfag får økt utstyrsstipend etter flere års kamp

Høyres landsmøte vedtok i vår å omfordele utstyrsstipendet slik at yrkesfagelever skal få mer. Frp er klare til å gå inn med friske midler om nødvendig.

Annonse

Følg Yrke på Facebook!

Allerede i regjeringsplattformen som ble lagt fram tidligere i år da Venstre sluttet seg til Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringen, ble det varslet at utstyrsstipendet skulle bli endret.

Det fulgte Høyres landsmøte opp i helgen da det vedtok en resolusjon om «et mer rettferdig utstyrsstipend for elevene». I resolusjonen heter det at «Høyre vil: Omfordele utstyrsstipendet mellom de ulike yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningene slik at summen i større grad reflekterer de faktiske utstyrsutgiftene».

 

Roser elevene

Lederen for utdanningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), er fornøyd med vedtaket til regjeringskollegaene, og mener Elevorganisasjonen fortjener mye av æren for at utstyrsstipendet nå skal endres. Organisasjonen har i flere år jobbet for å øke stipendet til yrkesfag-elevene.

– Jeg var nettopp og holdt hilsningstale hos Elevtinget, og da trakk jeg fram denne saken og ga dem ros for måten de jobbet på. Dette betyr at de mest sannsynlig vinner fram, sier Steffensen.

Han er klar på at Frp «selvsagt» støtter Høyres ønske om å gi yrkesfagelever et stipend som i større grad reflekterer utgiftene de har til utstyr.

– I forkant av budsjettarbeidet for 2019 inviterte vi forskjellige organisasjoner til å komme med sine innspill, og da valgte Elevorganisasjonen å bruke all sin tid på dette. Siden de var så konkrete og tydelige på hva de ønsker, blir de mest sannsynlig lyttet til, sier Steffensen.

Frp-politikeren kan ikke garantere at endringen kommer allerede i det statsbudsjettet hans partileder og finansminister Siv Jensen legger fram i høst, men har stor tro på at det til slutt vil bli vedtatt.

– Vi må først ha en gjennomgang av hvordan det fungerer. Men når vi gjør den gjennomgangen, er jo det fordi det skal endres på. Men om vi klarer det innen budsjettet nå i høst kan jeg ikke si, sier Steffensen.

 

Tror på flertall

Han understreker også at Frp er klare til å stille med friske midler dersom det er behov for det, og ikke bare omfordele mellom studiespesialiserende og yrkesfag slik Høyre-resolusjonen sier.

– Det har vi ikke konkludert med ennå, vi er mest opptatt av at de som har dyre utdanninger på videregående, skal få mer av utstyrsstipendet. Men hvis det ikke er nok å omfordele, så vil vi stille med friske midler, sier han.

– Hvor sannsynlig er det at dere får flertall for disse endringene?

– Det vil overraske meg hvis noen partier stemmer imot dette hvis vi kommer med en løsning, sier Steffensen.

Både Senterpartiet og SV har tidligere tatt til orde for å øke utstyrrstipendet for yrkesfagelevene, på forskjellig vis.

Utdanningsforbundet har også lagt vekt på hvor viktig det er å få på plass en ny ordning. I et ressurshefte til tillitsvalgte der den nye regjeringsplattformens utdanningspolitikk blir vurdert, heter det:

«Det blir viktig for Utdanningsforbundet å følge opp regjeringen i dette arbeidet, og vise til regjeringens løfte i arbeidet vårt for å bedre utstyrssituasjonen i yrkesfagene».

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 2/2018

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 2/2018