Annonse

Trygve Slagsvold Vedum er den eneste partilederen med yrkesfaglig bakgrunn. Han mener det er viktig å bevare tettheten til folket. Foto: Senterpartiet.

Vedum stilte i debatt og ble overrasket over virkelighetsfjerne politikere

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er eneste partileder med yrkesfag-bakgrunn. Bonden sier han har sett avstanden mellom politikken og fagarbeiderne i praksis. KrF frykter viktige stemmer blir borte.

Annonse

Følg Yrke på Facebook!

En omfattende kartlegging av Yrke viser at færre enn 2 av 10 toppolitikere har yrkesfaglig bakgrunn. 

– I det store og det hele tror jeg det norske Stortinget er ganske jordnært. Det er det overordnede. Men det er en fordel å ha et bredt sammensatt storting, så jeg er glad for at vi i vår gruppe har en forståelse for det praktiske, sier Vedum til Yrke.

Vedum gikk på Jønsberg landbruksskole og Tomb jordbruksskole på 1990-tallet, og valgte naturforvaltningslinja. Seinere har han tatt en bachelor i sosiologi.

 

Overrasket

Vedum har sett hvordan avstanden fra de akademiske miljøene i og rundt Stortinget har utspilt seg i praksis.

– Vi har vært i noen debatter om pensjon for eksempel som har vært virkelighetsfjerne. Det er blitt snakket om at man må jobbe til man er opp mot 80. Faren min som er førstelektor, kunne klart det, men hvis du er rørlegger og skal trekke rør, så er tanken om at du skal jobbe til du er 72 ganske krevende, sier Vedum.

– I den type debatter, er jeg blitt overrasket over hvor virkelighetsfjernt det kan bli.

Senterpartilederen mener det er vel så mye miljøene rundt Stortinget som er smale.

 

Opptatt av nærhet

–Jeg mener vi i Senterpartiet har mange som har en god kombinasjon av en praktisk hverdag og teoretisk kunnskap. Jeg er jo selv et eksempel på det. Så tror jeg det fine med norsk politikk er at man er mye ute og møter folk, sier Vedum.

Nettopp denne nærheten og tilliten mellom folket og de som styrer, har vært en viktig sak for et Senterparti i vekst. Den delen av norsk kultur mener Vedum det er viktig å verne om.

– Det er ekstremt viktig å hele tiden jobbe med det. Jeg merker fra vårt ståsted i debatten om kommunereform for eksempel, at argumenter er blitt møtt fra regjeringen med at folk ikke vet sitt eget beste. Det blir fort ovenfra og ned. Hele vårt styresett bygger på at makta kommer ut av folket, slår Vedum fast.

 

KrF: – Viktige stemmer kan bli borte

Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan mener det er en demokratisk utfordring at yrkesfag er underrepresentert på Stortinget. Imidlertid er det ikke mulig å garantere en representativ stortingsgruppe, mener han.

Grøvan, som er parlamentarisk nestleder og svarer på Yrkes spørsmål på vegne av partiledelsen, understreker at Stortinget skal representere hele folket.

– At personer med yrkesfaglig bakgrunn er så sterkt underrepresentert på Stortinget, er en demokratisk utfordring. Det å ha et storting som er sammensatt på en måte som ikke reflekterer det norske samfunn med hensyn til yrkesutdannelse, kan føre til at viktige stemmer og synspunkter i de forskjellige debattene blir borte, sier Grøvan til Yrke.

 

Mange kriterier

KrFs stortingsgruppe er på bare åtte representanter denne perioden. Det er få med yrkesfaglig bakgrunn i gruppa. Grøvan forklarer at det ikke er lett å sette sammen stortingslistene. Utdannelse, yrkesbakgrunn, kjønn, alder og geografi er alle kriterier som skal vektlegges, forklarer han.

– Men selv om en klarer til en viss grad å innfri summen av kriteriene på en stortingsliste i et valgdistrikt, er det det samlede valgresultatet for partiet nasjonalt som avgjør partiets sammensetning på Stortinget. En representativ liste i et valgdistrikt er derfor ikke noen garanti for en representativ stortingsgruppe med hensyn til yrkesbakgrunn, sier Grøvan.

 

Åpne dører

Det er blitt trukket fram at det er et behov for at Stortinget er utadrettet også mot de yrkesfaglige gruppene. Grøvan sier at KrF er opptatt av å ha åpne dører.

– KrF har mange møter i løpet av stortingsperioden med ulike arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner som representerer de største gruppene med yrkesfaglig bakgrunn, sier Grøvan.

Stortingsrepresentanter som har permisjon for å sitte i regjering er ikke talt med i kartleggingen. Ikke alle representantene har utfyllende CV tilgjengelig, og noen har ikke besvart våre henvendelser. Alle 169 representanter er dermed ikke med i oversikten.
FOTO:

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 4/2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!