Annonse

Hans Fredrik Grøvan er parlamentarisk nestleder i KrF og bekymret for at yrkesfag er så underrepresentert på Stortinget. Foto: Gunnhild Sørås / KrF

KrF: – Det er en demokratisk utfordring at yrkesfag er underrepresentert på Stortinget

Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan mener det er en demokratisk utfordring at yrkesfag er underrepresentert på Stortinget. Imidlertid er det ikke mulig å garantere en representativ stortingsgruppe, mener han.

Annonse

Følg Yrke på Facebook!

En omfattende kartlegging av Yrke viser at færre enn 2 av 10 toppolitikere har yrkesfaglig bakgrunn. 

Grøvan, som er parlamentarisk nestleder og svarer på Yrkes spørsmål på vegne av partiledelsen, understreker at Stortinget skal representere hele folket.

– At personer med yrkesfaglig bakgrunn er så sterkt underrepresentert på Stortinget, er en demokratisk utfordring. Det å ha et storting som er sammensatt på en måte som ikke reflekterer det norske samfunn med hensyn til yrkesutdannelse, kan føre til at viktige stemmer og synspunkter i de forskjellige debattene blir borte, sier Grøvan til Yrke.

 

Mange kriterier

KrFs stortingsgruppe er på bare åtte representanter denne perioden. Det er få med yrkesfaglig bakgrunn i gruppa. Grøvan forklarer at det ikke er lett å sette sammen stortingslistene. Utdannelse, yrkesbakgrunn, kjønn, alder og geografi er alle kriterier som skal vektlegges, forklarer han.

– Men selv om en klarer til en viss grad å innfri summen av kriteriene på en stortingsliste i et valgdistrikt, er det det samlede valgresultatet for partiet nasjonalt som avgjør partiets sammensetning på Stortinget. En representativ liste i et valgdistrikt er derfor ikke noen garanti for en representativ stortingsgruppe med hensyn til yrkesbakgrunn, sier Grøvan.

 

Åpne dører

Det er blitt trukket fram at det er et behov for at Stortinget er utadrettet også mot de yrkesfaglige gruppene. Grøvan sier at KrF er opptatt av å ha åpne dører.

– KrF har mange møter i løpet av stortingsperioden med ulike arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner som representerer de største gruppene med yrkesfaglig bakgrunn, sier Grøvan.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!