Annonse

Å kjenne til ulike medisiner er en viktig del av opplæringen på apotektekniker. Fra venstre Emilie Bergmann, Oda Korsgaten og faglærer Grete Bauck Bårdstu. Foto: Wenche Schjønberg

Apotektekniker-elever lagde eget skoleapotek

Litt trangt er det. Men likevel som rene himmelen. Kommende apotekteknikere og lærere fryder seg over nytt skoleapotek på Thora Storm.

Annonse

Følg Yrke på Facebook!

– Før hadde vi den praktiske undervisningen i apotekteknikerfaget i et vanlig klasserom. Reolene var eldgamle. Det var tungrodd, og rommet lignet absolutt ikke på apotekene som elevene møter i praksis eller når de er ferdig utlærte her, sier farmasøyt og lærer Grethe With til Yrke.

Med nytt apotek på plass i nye lokaler på Thora Storm videregående i sentrum av Trondheim, er hverdagen blitt enklere, men ikke minst mer virkelighetsnær for elever og lærere.

 

Legemiddelkarusell

– Vi fikk være med på å utforme mye av innredningen. Vi har fått karusell til medisinene og midtreol, akkurat slik det skal være på et apotek, sier Grete Bauck Bårdstu som er faglærer på helse- og oppvekstfag.

– Hvorfor mener dere det er viktig å bruke penger på et skoleapotek? Kan ikke det samme læres i et klasserom?

– Fordi mye av opplæringen her skjer helt ned på et praktisk nivå. Elevene må trenes til å ta ansvar ute i apotekene i den virkelige verden. Det å være apotektekniker er et ansvarsfullt arbeid, sier Grethe With, og utdyper:

– Når vi trener apotek på skolen er det viktig at lokalene minner om den virkeligheten de møter. De skal kunne arbeide etter et planogram, det vil si sette opp reoler med apotekvarer. De skal kjenne til de ulike medisinene og produktene i selvvalget, de skal kunne ta ansvar for å gi kundene riktige råd – for eksempel hvis en kunde kjøper et preparat som ibux som ikke er reseptpliktig, så skal apotekteknikeren kjenne til hva kunden bør være forsiktig med. For eksempel bør astmatikere være varsomme med ibux fordi ibuprofen kan forverre astma og også føre til astmaanfall.

 

De kommende apotekteknikerne trener mye på praktisk arbeid. Her er lærer Grethe With i gang med å trene på reelle situasjoner sammen med elevene Emilie Bergmann og Oda Korsgaten.
FOTO: Wenche Schjønberg

 

Farmasøytenes ansvar

Grethe With er klokkeklar på at utlevering av reseptpliktige medisiner er farmasøytenes ansvar. En apotektekniker kan ta imot kunden og gjøre i stand reseptmedisinen, men det er farmasøyten som skal kontrollere ekspedisjonen.

Men svært mange produkter er ikke reseptbelagte og selges i dag i apotekenes selvvalg. For apotekene er det viktig at elevene som kommer i praksis, eller som søker arbeid etter at de har fått autorisasjon som apotekteknikere, har godt kjennskap både til produktutvalget og det etiske ansvaret som følger med å selge medisiner.

– Selv om en apotektekniker arbeider under ledelse av en farmasøyt, er det viktig at de har god kunnskap om faget. Elevene skal kjenne til forskrift for utlevering og rekvirering av legemidler, sier With. 

– Hvordan trener dere på kundekontakt?

– Det gjør vi for eksempel ved at eleven får møte et tenkt tilfelle i skoleapoteket vårt. For eksempel kan det være en eldre mann som kommer og sier han har vondt et sted eller har et sår eller lignende. For apotekteknikeren er det allsidige arbeidet i selvvalget en viktig del av utdanningen. Det å ha god kunnskap om alle varene i apoteket samt kunnskap om service, salg og etikk, er en forutsetning for å kunne bli en profesjonell og forsvarlig yrkesutøver, sier hun.

 

Autoriserte

De fleste apotekteknikerne arbeider i private eller offentlige apotek, men de kan også arbeide i legemiddelindustrien.

For å få autorisasjon må eleven ha bestått alle fag. Skolen samarbeider med Helsedirektoratet som er autorisasjonsmyndighet, og melder inn elevene som har bestått og oppfyller kravene til autorisasjon. Gebyret er i år på 1.665 kroner.

– Kan det være vanskelig å gå god for en elev og anbefale autorisasjon?

– Nei, når eleven har bestått og vi har fulgt henne eller ham gjennom hele løpet, kjenner vi eleven. Vi har godt motiverte elever og flere har også ekstrajobb på apotek ved siden av skolen, sier Grete Bauck Bårdstu.

 

Grethe With, farmasøyt og yrkesfaglærer, med eksamensoppgaven som elevene på apotekteknikk måtte bestå for å bli autoriserte apotekteknikere.
FOTO: Wenche Schjønberg

 

Fredager

Elevene på Thora Storm har praksis hver fredag hele året, og dessuten tre hele uker hver høst og to hele uker hver vår.

Apotekteknikerfaget er populært. I år var det 20 søkere til 15 plasser, og fem står på venteliste.

Foruten å lære om legemidler, lærer også elevene mye om hygiene. Dessuten skal de ha forsøkt å produsere en del kremer, salver og lipgloss, det er en del av utdanningen. I apotekerbransjen blir ingen noensinne helt utlært i, det kommer stadig til noe nytt, sier de to lærerne.

 

Policy

– Det kommer stadig nye ting i selvvalget, mange produkter. Det er også viktig at elevene lærer seg salg, kjenner kjedenes policy på det, sier Grethe With.

Etter fullført Vg3 og etter å ha fått autorisasjon som apotektekniker, kan elevene ta påbygg og ta utdanning for eksempel som farmasøyt, sykepleier, ernæringsfysiolog med mer. De må da ta studiekompetanse med realfagene matte og kjemi, sier Grete Bauck Bårdstu.

Reseptarfarmasøyt er et treårig høyskolestudium med bachelorgrad. Etter det går det an å ta master og videreutdanne seg til provisorfarmasøyt. Eller eventuelt gå et rent femårig masterstudium til provisorfarmasøyt.

 

Gutter

– Apotektekniker er i seg selv en utdanning, men det kan også være lurt å ha utdanningen i bunn dersom man skal begynne på et annet helse- og sosialfaglig høyskolestudium senere, sier Grethe With.

Avgangsklassen på Thora Storm våren 2016 besto av bare jenter.

– Vi oppfordrer flere gutter til å søke, vi trenger mannlige apotekteknikere, sier Bauck Bårdstu.

Utdanningsnytt på Facebook!

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!