Annonse

Jørgen Hals, som har hatt ledende stillinger hos flere av de store entreprenørene, mener det er viktig at byggeledelse løftes opp til høyskolenivå. Foto: Matthew Maaskant/Free Images, Tore Kubberød

– Det er på høy tid at byggeledelse og yrkesfag får sitt høyskoletilbud

– Det er på høy tid at byggeledelse og yrkesfag får sitt høyskoletilbud, sier Jørgen Hals. Han har bekledd en rekke lederroller i store norske entreprenørselskaper og jobbet med å heve kompetansen på byggeledere.

Annonse

Følg Yrke på Facebook!

– Byggelederrollen innehas på de fleste norske byggeplasser av en tidligere håndverker eller ingeniør uten praktisk utdannelse når det gjelder å lede arbeidet på en byggeplass. Dette er en tung og ansvarsfull stilling. Byggelederen er prosjektets oljekanne, som skal sørge for at prosjektet glir smertefritt. Vedkommende kan fort havne i en situasjon hvor han eller hun kan bli stilt til ansvar. Jo bedre kompetansegrunnlag byggelederen har, jo større sjanse er det for at man unngår alvorlige situasjoner, sier Jørgen Hals som mens han holdt kurs for byggeledere trakk fram følgende viktige egenskaper hos en dyktig byggeleder:

– Kravet om faglig dyktighet har ofte veid tyngst, men det er vel så viktig at vedkommende har gode kommunikasjonsevner, er strukturell, løsningsorientert og beslutningsdyktig. Dersom byggelederen også ser løsninger i stedet for begrensninger og at han også har byggherrens tillit til å ta viktige avgjørelser raskt, så har du en god byggeleder.

 

Kurs

Hals er i dag prosjektleder og konsulent hos Atkins Norge AS. Et selskap som er en del av et multinasjonalt konsern med konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering i en rekke land. Han har det siste tiåret hatt ledende stillinger hos flere av landets største entreprenører som Skanska, AF Gruppen og Peab. I løpet av tiden han var ansatt hos Skanska og AF Gruppen bidro Jørgen Hals til en kompetanseheving hos byggeledere.

– I regi av Tekna ble det arrangert kurs for byggeledere to ganger i året, hos NTNU i Trondheim og i Oslo. Siden kursene kun gikk over to dager, så ble det jo relativt overflatisk. Vi skummet gjennom en rekke temaer, men jeg håper de fikk et visst utbytte av kursene. Uansett blir det ikke det samme som en egen utdannelse.

 

Heve statusen

I Sverige og Danmark er høyskoler og fagskoler knyttet sammen i et utdanningsløp. Hvilket nivå kvalitetsmessig byggeledere ligger på i disse landene, kan ikke Jørgen Hals si noe om.

– Jeg har ikke jobbet i disse to landene, men da jeg studerte i Sveits fikk jeg jo et innblikk i hvor høyt de prioriterte yrkesfag. Der hadde yrkesfagene en nesten like lang utdannelse som ingeniører.

– Dette med prioritering av yrkesfag i skolen, slik at statusen heves, er noe man bør ha fokus på. Jeg føler at det tas for lett på yrkesfagene, dette er noe mange velger fordi de er skoletrøtte. For meg blir dette feil. Det burde være et videre løp direkte for dem som avslutter en utdannelse som håndverker på videregående skoler. Jeg er sikker på at det er mange som er motiverte for mer utdanning.

Hals understreker viktigheten av at alle som jobber i byggebransjen holder et høyt faglig nivå.

– Vi trenger massevis av dyktige håndverkere og fagutdannede både nå og i uoverskuelig framtid. Derfor er det fint at det nå ser ut til at statusen heves ved at også disse yrkesgruppene får et høyskoletilbud og muligheten for å ta en bachelor. Jeg håper byggelederutdannelsen som Fagskolen Innlandet nå vil starte opp med, bare er en start.

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 4/2016

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 4/2016