Annonse

Her er noen råd til hvordan man kan håndtere en truende situasjon. I grepet som er vist her holdes begge armene til barnet med den ene armen din. Hodet stabiliseres for å avverge skalling og skjerme barnet. Foto: Verge Opplæring

Slik håndterer du en truende situasjon

Lærere har plikt til å gripe inn for å hindre at en elev skader seg selv eller andre eller eiendom.

Annonse

Samtidig har lærerne et forbud mot å bruke tvang eller makt så sant det ikke er nødverge/nødrett.

Adgangen til å bruke nødrett og nødverge er snever, og den kan bare brukes når det er nødvendig for å forsvare noen eller noe mot risiko for skade.

Les denne! De yngste elevene er mest voldelige

Utdanningsdirektoratet har en egen nettside med tolkninger av regelverket.

Fakta

Huskeliste for voldsutsatt lærer

 

Kontakt leder og meld fra om vold, trusler og skade.

Skriv intern skademelding (Arbeidsmiljøloven paragraf 5-1).

Hvis du er skadet eller får psykiske ettervirkninger, be om å bli undersøkt av lege.  Fortell at skaden skyldes vold på arbeidsplassen.

Dersom det blir brukt makt for å stoppe eleven (nødverge/nødrett), dokumenter tvangsbruken skriftlig.

Skriv skademelding på NAVs skademeldingsskjema.

Forsikre deg om at arbeids-giver melder skaden til skoleeiers forsikringsselskap.

Rapporter hendelsen skriftlig som et helse-, miljø- og sikkerhetsavvik og skriv avviksmelding.

Be arbeidsgiver eller fagforening om hjelp til å fremme eventuelle yrkesskadeerstatningskrav.

Vurder å fremme krav om voldsoffererstatning dersom du er påført skade som følge av en straffbar handling.

Ta imot den støtten og hjelpen du kan få av kolleger og ledelse.

Plages du med psykiske ettervirkninger, be om hjelp.

FOTO: Verge Opplæring
FOTO: Verge Opplæring
FOTO: Verge Opplæring
FOTO: Verge Opplæring
Fakta

Arbeidstilsynet hadde tilsyn med 93 grunnskoler i 2018.

Flere skoler mangler kunnskap om regelverket, og hvordan regelverket kan brukes for å forebygge vold og trusler.

Mange ansatte får ikke god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på jobb skal forebygges og håndteres.

De fleste skoler har systemer på plass for å melde fra om voldshendelser. Allikevel blir slike hendelser ofte ikke rapportert.

Arbeidstilsynet skal i løpet av året veilede over 300 rådmenn om hvordan vold og trusler kan og skal forebygges.

 

Kilde: Ole Greger Lillevik/ heftet «Tiltak mot vold og aggresjon i skolen».

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!