Annonse

Læraren John Matipei på sjukehuset fire dagar etter hyeneåtaket. Flekkhyena er den vanlegaste av hyeneartane i Kenya. Skulderhøgda kan bli over 90 centimeter og vekta over 60 kilo, ifølgje Wikipedia. Foto: Kurgat Marindany/The Star, Mariomassone/Wikimedia Commons

Lærar beit hyene

Læraren John Matipei hadde nettopp kome heim frå jobben og skulle hente vatn til geitene sine. Brått gjekk ei hyene til åtak på han.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Med berre hendene slost 42-åringen med hyena i om lag ein time, fortel avisa The Star. Då hyena sette tennene i låret hans, svarte han med å bite dyret i snuten.

Det gjorde at hyena stakk av, men John Matipei fekk ifølgje avisa djupe sår over heile kroppen. Angrepet skjedde 14. februar, og først ein månad seinare vart han utskriven frå sjukehus.

No er han oppteken av å kome attende til skulen, der han er assisterande rektor og det berre er to lærarar.

– Eg har mykje arbeid som står att for å kome i rute med pensum, seier han.

John Matipei krev erstatning frå det statlege organet Kenya Wildlife Service og får hjelp av lærarorganisasjonen KNUT.

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!