Annonse

Nyheter

  Legger ned hovedutvalg for utdanning

  Publisert  25.01.2002

  Fylkestinget i Sør-Trøndelag vil avskaffe hovedutvalg for utdanning og de andre hovedutvalga. Dessuten skal antallet medlemmer av tinget reduseres.

  Elevene skal få bruke pc til eksamen

  Publisert  24.01.2002

  Når 10. klassingene våren 2004 skal opp til eksamen, skal de få bruke pc. Det mener Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og ber kommunene få opp farta med å gi elevene tilgang på bruk av...

  Sosionomene truer med å melde seg ut av LO

  Publisert  24.01.2002

  Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere er lei av å bli hengende etter i lønnsutviklingen. Dersom de ikke får et solid tillegg ved vårens tariffoppgjør, truer de...

  Det halter for svensk skole

  Publisert  24.01.2002

  Meldinger om altfor mye og grov mobbing, mistrivsel og en rekke arbeidsmiljøproblemer ryster Sverige. Dagens Nyheter krever en skolepolitikk bygd på britiske erfaringer.

  Stockholm vil avskaffe niårig grunnskole

  Publisert  24.01.2002

  Skolebyråden i Stockholm, Jan Björklund (Folkpartiet), vil avskaffe obligatorisk niårig grunnskole. Han vil heller at teoretisk flinke elever skal kunne gjennomføre grunnskole i turbofart og hoppe...

  Pollen på Gyldendals vårliste

  Publisert  23.01.2002

  Geir Pollen har i mange år arbeidet som forfatter og lektor i den videregående skolen, men nå er han forfatter på heltid. Da Gyldendal tirsdag 22. januar lanserte vårlisten, fant vi Geir Pollens...

  Bondevik med gammelt IKT-nytt

  Publisert  22.01.2002

  Statsministerens lovnader om å gi lærerne tilbud om etterutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ga inntrykk av handlekraft fra regjeringa. Sannheten er imidlertid at dette er...

  130 millioner mindre til minoritetselever

  Publisert  22.01.2002

  Osloskolene får 130 millioner mindre til minoritetsspråklige elever enn rektorene har budsjettert med. Det skyldes en feil i økonomiavdelinga i skoleetaten i Oslo, ifølge Dagsavisen.

  Clemet planlegger bonusordninger

  Publisert  22.01.2002

  Statsråd Kristin Clemet (H) vil innføre bonusordninger i skolen. Gode resultater skal belønnes. Byråkratene i Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har så vidt begynt å pønske ut ulike...

  En av tre styrere i Trondheim skal bort

  Publisert  22.01.2002

  Trondheim kommune vil slå sammen 40 barnehager til 19 barnehageenheter med hver sin enhetsleder. Tjue barnehagestyrere blir overtallige. Av dagens 60 barnehagestyrere blir det førti tilbake.

  Anoreksi i middelalderen hos Aschehoug

  Publisert  21.01.2002

  Idehistorikeren Monica Wefling er en av vårens debutanter på Aschehougs vårliste, som ble presentert 17. januar. I boka "Den guddommelige anoreksi" forteller hun at i middelalderen var overdreven...

  Kamp mot ungdomsrøyking

  Publisert  21.01.2002

  Helseminister Dagfinn Høybråten vil at skolenes innsats mot røyking skal være mer målrettet. Han vil halvere antall røykere i ungdomsskolen i løpet av fem år.

  Betalingsnekt mot styrerkutt

  Publisert  21.01.2002

  Foreldre i Nedre Topphaugen barnehage i Bærum i Akershus har i brev til rådmannen truet med betalingsnekt dersom kommunen gjør alvor av å kutte styrerstillinger i barnehagene.

  Stange-foreldre økte skolebudsjettet

  Publisert  21.01.2002

  Skal du drive en skikkelig skole, trenger du penger til lærebøker, datamaskiner, ekskursjoner og ikke minst skolemateriell. Det vet også foreldrene i Stange kommune i Hedmark, som nå har gitt...

  Norske gutter mest ego

  Publisert  21.01.2002

  En OECD-undersøkelse blant 10 000 13-åringer viser at norske gutter er mest ego. Holdningene deres tilsier at de vil ha lettjente penger, med dertil ønske om å bli berømte, mens norske jenter  er...

  Færre fordypningsfag for førskolelærerstudenter

  Publisert  21.01.2002

  Høgskolen i Oslo vil neste år redusere antallet fag som blir tilbudt som fordypning siste halvåret i førskolelærerutdanninga.

  Clemet: - Det nytter å presse kommunene

  Publisert  21.01.2002

  Utdanningsminister Kristin Clemet (H) tror aldri at kommuner og fylkeskommuner vil bli fornøyd med hvor mye penger de får fra staten. Hun mener kommunene alltid vil ønske seg flere statlige kroner...

  Politikerne er velkomne, men…

  Publisert  18.01.2002

  - I den grad Sylvia Brustad mener at politikernes nærvær i skolen er tenkt å være en integrert del av samfunnsfagundervisninga, kommer hun med godt forslag, sier Per Aahlin, nestleder i...

  Stor deltakelse i fjorårets leseaksjon

  Publisert  18.01.2002

  I fjorårets tXt-aksjon Hypertekst ble det trukket ut 22 vinnere - 19 skoleklasser og tre enkeltelever. I alt deltok 20 000 ungdomsskoleelever fra hele landet i den store leseaksjonen.

  EU-borgerne synes realfagene er kjedelige

  Publisert  18.01.2002

  Seks av ti EU-borgere synes skolefagene fysikk og kjemi er kjedelige. Det går fram av en undersøkelse innen EU. Grunner til motviljen er at fagene er vanskelige og at de er "udsigtsløse", skriver...

  Læreres og elevers IKT-ferdigheter kartlegges

  Publisert  18.01.2002

  Er det slik at  elever kan mer IKT enn lærere og at gutter kan mer enn jenter? Dette er blant spørsmålene Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) ønsker å få svar på.

  Brustad vil ha politikere inn i skolen

  Publisert  18.01.2002

  Stortingsrepresentant Sylvia Brustad (Ap) vil ha politikere inn i skolen. Forslaget er ledd i politikerens ønske om å styrke ungdommens interesse for å føre videre voksensamfunnets demokratiske...

  Lærerne er lønnsvinnerne

  Publisert  18.01.2002

  Lærerne er lønnsvinnerne, mens ansatte i kommunene kommer dårligst ut av tariffperioden som snart går ut.

  Få lærere tar grunnfag i matematikk

  Publisert  17.01.2002

  Bare 26 allmennlærerstudenter tok grunnfag i matematikk (20 vekttall) forrige skoleår ved høgskolene. I år søkte 50 studenter om opptak, men antallet studenter som faktisk tar faget, er...

  Vanskelig å rekruttere yrkesfaglærere

  Publisert  17.01.2002

  Rekrutteringen av studenter til den nye yrkesfaglærerutdanningen som ble etablert i 2000, er katastrofalt dårlig. På elektrofaglærerutdanningen går det kun åtte studenter på landsbasis og...

  Politisk triksing skaffet 1000 studentboliger

  Publisert  17.01.2002

  Rett før jul i fjor behandlet Stortinget et forslag til omdisponeringer på 2001-budsjettet for utdanningssektoren for å få oppfylt målsettingen om å  få bygd 1000 studentboliger.

  KUF forfordeler musikkstudentene

  Publisert  04.01.2002

  Høgskolene i Hedmark og Bergen ber KUF begrunne det høgskolene mener er urimelig små ressurser til musikklinjene. Musikklinjene får 36 000 kroner per student, mens studenter innen "utøvende...

  Litt fleire menn i barnehagen

  Publisert  04.01.2002

  Delen av menn i barnehagen har auka frå 6,6 prosent av dei tilsette i 1997 til 7 prosent i 2000. Dei mannlege førskolelærarane har auka sin del frå 5,1 til 5,7 prosent.

  Førskolelærarmangelen er  redusert

  Publisert  04.01.2002

  Talet på barnehagetilsette i pedagogstillingar som ikkje har førskolelærarutdanning er nesten halvert på fem år.

  Vil skape reelle møter

  Publisert  10.12.2001

  Å motvirke rasisme, fremme positive holdninger på tvers av kultur, etnisk bakgrunn og hudfarge, samt øke barnas glede over å dele, er tanken bak prosjektet "Skoler i samarbeid" (SIS).

  Med Kongo i hjertet

  Publisert  10.12.2001

  Ved Moflata barneskole i Skien har Afrika og Kongo fått en spesiell plass i de flestes hjerter.

  Lønnstrinn 54 til styrerne

  Publisert  10.12.2001

  Barnehagestyrerne i Vinje kommune har fra 1. september gått formidabelt opp i lønn. De best lønte styrerne har fått lønnstrinn 54. De må være barnehagestyrerne med best lønn i landet!

  Full seier i Bøler

  Publisert  10.12.2001

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Bøler bydel i Oslo beskjed om at de ikke kan omorganisere barnehagene ved å fjerne styrerne slik det er vedtatt. Det strider mot barnehagelovens bestemmelser.

  Full seier i Bøler

  Publisert  10.12.2001

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Bøler bydel i Oslo beskjed om at de ikke kan omorganisere barnehagene ved å fjerne styrerne slik det er vedtatt. Det strider mot barnehagelovens bestemmelser.

  Bokbamsen lokker leselyst

  Publisert  10.12.2001

  Alle to-åringer i Øvre Eiker i Buskerud får besøk hjemme av en spell levende Bokbamse. Og en gul liten kosebamse.

  Skattelette på 500 til 600 kroner

  Publisert  06.12.2001

  Bondevik-regjeringa vil gi skattelette for ei vanleg førskolelærarløn på mellom 500 og 600 kroner meir i året enn Stoltenberg-regjeringa la opp til i sitt skatteframlegg

  Full seier i Bøler

  Publisert  03.12.2001

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Bøler bydel i Oslo beskjed om at de ikke kan omorganisere barnehagene ved å fjerne styrerne slik det er vedtatt. Det strider mot barnehagelovens bestemmelser.

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Utdanningsnytt på Facebook!