Annonse

Utdanningsforbundet Innlandet mener det ikke er nok å jobbe for å videreføre bemannings- og lærernormer, de vil jobbe for å styrke dem. Foto: Jørgen Jelstad.

Innlandet: Vil likestille SFO med barnehage og skole

Utvidelse av barnehagelærerutdanningen, og SFO som pedagogisk virksomhet på linje med barnehage og skole. Det er blant forslagene fylkesårsmøtet i Innlandet vil ha inn i politikkdokumentet til Utdanningsforbundet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Senere i år skal Utdanningsforbundets landsmøte behandle det politiske dokumentet «Vi utdanner Norge». Dette er styrende for arbeidet i hele organisasjonen.

På fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Innlandet kom det inn en rekke forslag til nye formuleringer som vil bli spilt inn til landsmøtet.

 

 

Ikke videreføres, men styrkes

I utkastet til «Vi utdanner Norge» står det at de lovfestede bemannings- og lærernormene må videreføres, men Utdanningsforbundet Innlandet foreslår å bytte ut «videreføres» med «styrkes».

Det var også debatt om håndteringen av paragraf 9a i opplæringsloven, og hvordan den blir praktisert, spesielt i saker der klager har gått direkte til fylkesmannen. Utdanningsforbundet Innlandet vil ha inn en formulering om at «Utdanningsforbundet må arbeide for at ansatte i skolen skal få styrket sin rettssikkerhet gjennom å få innsyn i og være part i klagesaker mot dem».

 

SFO som pedagogisk virksomhet

Delegatene stemte også for følgende forslag til nye formuleringer i «Vi utdanner Norge»:

  • «SFO skal være en pedagogisk virksomhet på lik linje med barnehage og skole».
  • «Utdanningsforbundet skal jobbe for at barnehagelærerutdanningen utvides».
  • «Utdanningsforbundet skal sikre at alle medlemsgrupper har like vilkår for etter- og videreutdanning».
  • «Ledelsesressursen i skole og barnehage må økes for å frigjøre tid til pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid».
  • «Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet skal skoleres i strategisk arbeid med saker som skaper lokalt engasjement.»
  • «Pensjon utgjør en vesentlig del av medlemmenes arbeidsvilkår og må følge lønnsutviklingen uten underregulering.»

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!