Annonse

Johannes Bjørset Aagaard ble valgt til leder i det nyfødte gigantlaget Viken med 218 av 343 stemmer. Foto:Tore Brøyn

Viken: Et gigant-lag blir født

Ingen innsendte saker og færre debatter og andre temaer man vanligvis har på et fylkesårsmøte. Desto mer spennende var valgene på ledere og andre representanter da Utdanningsforbundet Viken møttes for første gang.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

Utdanningsforbundet Viken består av de tre tidligere fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold. Hele 343 delegater hadde møtt fram 15. mai på Sundvollen hotell i Buskerud for å få avgjort hvem som skulle lede det nye forbundet.

 

 

Ny leder fra Buskerud

Valgkomiteen hadde innstilt Johannes Bjørset Aagaard, fylkesleder i Utdanningsforbundet Buskerud, til ledervervet. Men det gikk rykter på gangen om at det ville komme en motkandidat. Dette viste seg å være Bjørg Ratvig fra Østfold. Mange var på talerstolen med innlegg for sin kandidat, men, som det også ble sagt i flere innlegg; de to kandidatene hadde mye til felles. Resultatet ble 218 stemmer for valgkomiteens Johannes Bjørset Aagaard.

 

Intern kamp om 1. nestleder

Ved valg av 1. nestleder var Gro Iren Abrahamsen fra Akershus innstilt. Men også her kom forslag på en motkandidat: Marthe Kragebøl Norvalls. Forslaget hadde mer preg av dramatikk ettersom kandidaten hadde sagt seg villig i siste liten. Dette var tydeligvis ganske overraskende for mange. Også for hennes motkandidat, som hun inntil nylig hadde sittet sammen med i styret i Utdanningsforbudet Akershus. Et argument som gikk igjen for motkandidaten, var Norvalls’ bakgrunn fra barnehagen, og behovet for å ha en med denne bakgrunnen i ledertrioen.

Gro Iren Abrahamsen ble valgt som nestleder med 244 stemmer.

Valget av 2. nestleder gikk langt lettere. Valgkomiteen hadde innstilt Betty Anita Solli fra Østfold. Hun ble valgt uten motkandidater.

 

– En gigant er født

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, ønsket Viken-medlemmene velkommen med å fastslå at «en gigant i Utdanningsforbundet og Norge er skapt, nå gjelder det å finne denne gigantens identitet». Han sammenlignet Vikens fødsel med sin egen. Han var så stor og tung da han ble født at han tror det gjorde at han aldri fikk noen småsøsken.

Handal la vekt på at det nå gjelder å gjøre seg kjent med de andres perspektiv og være villig til å justere underveis når 19 fylkeslag skal bli til 11. – Vi må fortsatt ha stor oppmerksomhet rettet mot hvordan disse prosessene går og være villige til å justere underveis, sa han.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!