Annonse

Strømsli strakk hendene over hodet, mottok blomster og spratt på talerstolen med en kort hilsen da gjenvalget var et faktum. Foto: Marianne Ruud

Steinar Strømsli gjenvalgt til fylkesleder

– Jeg er skikkelig motivert, sa Steinar Strømsli da han i dag ble gjenvalgt til fylkesleder i Sogn og Fjordane. Også nestleder Magnhild Hoddevik ble gjenvalgt.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Strømsli strakk hendene over hodet, mottok blomster og spratt på talerstolen med en kort hilsen.

– Jeg hadde egentlig tenkt å bruke alle bokstavene i navnet mitt for å si noe om jobben framover, men jeg kom bare til s. S for skikkelig motivert. Og det holder. Jeg er skikkelig motivert, sa Strømsli.

Strømsli sier til Utdanning at han synes det har vært inspirerende å være fylkesleder i denne perioden. Uken før årsmøtet i Sogn og Fjordane gjestet han årsmøtet i Hordaland. Parallellt med fylkesleder, Anita Knapskog som ble gjenvalgt som leder i sitt fylke, skal Strømsli nå lede fylkesstyret i arbeidet med forberedelsene til sammenslåing av de to fylkene til Vestland.

I tillegg til at nestleder Magnhild Hoddevik ble gjenvalgt til applaus og jubel fra salen ble også hele fylkesstyret valgt på nytt. Men noen fikk nye verv og noen rykket ned på varalista.

 

God kontakt med grasrota

– For å holde kontakten med grasrota samles vi til fylkesråd og vi har god kontakt med lokallagene. Jeg mener vi er blitt godt kjente med hva medlemmene lokalt ønsker, sier Strømsli.

Han legger til at kursvirksomheten fylkeslaget driver også er en god arena å bli kjent med medlemmer. I tillegg bruker Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane sosiale medier til å nå ut.

– Av og til er vi også inne på ulike grupper på Facebook og følger litt med på debatten der, da mest for å klare opp i misforståelser eller komme med fakta. Men de aller viktigste stemmene å lytte til er Utdanningsforbundets 180.000 medlemmer, sier Strømsli.

 

Lederduoen Magnhild Hoddevik, nestleder, og Steinar Strømsli, leder.
FOTO: Marianne Ruud

 

Hva er de viktigste sakene på årsmøtet etter din mening?

– Lønns- og arbeidsvilkår engasjerer nok mest, men også debatten om profesjonen, sier han.

Strømsli har vært hovedtillitsvalgt fra 2003. Fra 2006 til 2012 satt han i fylkesstyret. Deretter var han ute av vervet en periode og gikk tilbake til praksisfeltet som assisterende rektor på Halbrend skule i Førde. Men i 2015 kom han tilbake og ble valgt til fylkesleder.

 

Valgnemnda opptatt av sammenslåingen

Da leder i valgnemnda Connie Hamre presenterte listen med kandidater til ulike verv i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane sa hun at hun kunne tenkt seg enda flere navn på lista. Arbeidet begynte allerede 2. oktober i fjor.

–  Vi trenger et godt arbeidslag som kan dra i lag og se løsninger, helst en blanding av kandidater med erfaring og nye koster. Dessuten har vi sett etter dem med erfaring fra lokale sammenslåingsprosesser siden sammenslåingen med Hordaland til Vestland er noe det skal jobbes med i denne perioden, sa Hamre.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!