Annonse

Solveig Hals (52) er valgt til den første lederen av Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark. Foto: Harald F. Wollebæk

Solveig Hals er valgt til leder i nystifta fylkeslag

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark valgte torsdag Solveig Hals som den første lederen i det sammenslåtte fylkeslaget.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Solveig Hals har de siste fire årene vært nestleder i Utdanningsforbundet Telemark. På stiftelsesårsmøtet til de to fylkeslagene i Sandefjord var hun eneste kandidat til ledervervet. Solveig Hals er 52 år og fra Nome i Telemark. Hun har bakgrunn som lærer i voksenopplæring for innvandrere gjennom 20 år.

– Hva blir det første du nå vil ta fatt på, som ny leder i et nytt fylkeslag?

– Vi har samarbeida lenge i Vestfold og Telemark. Vi kjenner hverandre godt. Nå skal vi bli enda bedre kjent med hverandre og se på mulighetene vi har sammen. Vi er ikke så forskjellige, blant annet har vi en felles politikk gjennom Utdanningsforbundet. Det vi må jobbe med først og fremst, er nettverk og arenaer internt i det nye fylkesstyret som gjør at vi kan samarbeide godt med hverandre, sier den nyvalgte lederen til Utdanning.

– Dette er jo et sammensatt fylkeslag geografisk. Vil det også innebære noen kulturelle forskjeller som må håndteres?

– Det gjenstår å se. Vi er nok ikke så forskjellige. Men vi har ulike utfordringer. Telemark har små kommuner med lange avstander som gjør at vi må sikre kvaliteten på skolene på en annen måte enn i byene. Det å finne løsninger som fungerer for alle. Den politikken vi vedtar her, skal jo passe både for den minste kommunen i Telemark og de største byene i Vestfold.

– Vi skal være enda tydeligere på de små medlemsgruppene vi har, og det blir kanskje enda lettere nå som de blir flere gjennom sammenslåingen, sier Solveig Hals, og hun tenker da på ansatte i faglig-administrativt støttesystem (FAS) og universitets- og høyskolesektoren.

 

 

Blanke stemmer

I den skriftlige avstemningen fikk hun 180 av 218 avgitte stemmer, 38 var blanke.

– Hva synes du om det?

– Det er naturlig når to fylkeslag slår seg sammen. Det er mange som ikke kjenner meg, og det kan være en forklaring, uten at jeg dermed vil påstå at flere hadde stemt på meg om de hadde kjent meg, sier hun og ler.

Utdanning har i ettertid fått bekrefta at en del av delegatene stemte blankt ved en feiltakelse. Hvor mange dette dreier seg om, er ikke klart.

 

Waale ble nestleder

Lars Kristian Waale ble valgt til nestleder, også uten motkandidat. Han fikk 214 av 219 avgitte stemmer. Waale er 47 år og ungdomsskolelærer i Larvik. Han var fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestfold og har også vært lokallagsleder.

– Jeg er veldig takknemlig og glad for å være en del av Utdanningsforbundet Vestfold og Telemarks ledelse. Vi skal trekke sammen, vi er sterke sammen, og vi skal klare dette sammen, sa Waale i en kort takketale til årsmøtet.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!