Annonse

Skoleelevar i Austerrike får ikkje bruke hijab

Parlamentet i Austerrike bestemt at det ikkje skal vere lov å bere klede med religiøst eller livssynspreg i skolen. I fjor vart det forbudt å ha hijab i barnehagen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det er den tyske nettavisa Zeit.de som skriv dette.

Vedtaket vart sikra av røystene frå dei to partia Freiheitliche Partei Österreichs, (Det austerrikske fridomspartiet) og Österreichische Volkspartei (Det austerrikske folkepartiet).

Vedtaket for skolen er spesifisert slik at det  gjeld hidjab ved at forbodet gjeld religiøse plagg skjuler håret. Ein jødisk kippa er likevel lov å bruke, for det blir ikkje rekna som klesplagg. Plagg som skal verne mot regn, snø og kulde er og tillatt.

I november 2018 vart det forbode å bruke hijab barnehagen. Da var argumentet at det skulle verne barn mot indoktrinering, sexualisering og stigmatisering.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!