Annonse

Anita Karlsen (t.v.) er valgt til ny leder i Utdanningsforbundet Nordland, mens Karen Strandenæs er ny nestleder. Foto: Paal Svendsen

Lærerne i Nordland har fått ny fylkesledelse

I dag ble Anita Karlsen valgt til ny leder for Utdanningsforbundet Nordland. Med seg fikk hun Karen Strandenæs som nestleder.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

– Jeg har nesten ikke sovet det siste døgnet. Jeg er kjempespent og gleder meg veldig, sa Karlsen etter at avtroppende leder, Gerd Inger Simonsen, overrakte blomster.  

Inger Marie Bærug, leder for valgkomiteen, sa i sin innledning at innstillingen på Karlsen var enstemmig.

– Da vi begynte jobben med å finne en ny leder, var vi enige om at kompetanse skulle være overordnet; det er viktig i en organisasjon som Utdanningsforbundet.

– Hvordan vil Nordland merke at de får ny leder?

– Mine styrer ligger i å folk til å samles i et fellesskap, å jobbe mot et felles mål. Og skal vi jobbe sammen, må vi kjenne hverandre og våre utfordringer – både de små og store lokallagene, sier hun.

Karlsen mener fylket må arbeide på en måte som gjør at de bruker styrkene og kunnskapene.

– Og vi må hente styrke av hverandre for å kunne ha makt i politiske vedtak, sier hun.

– Under debatten om lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere lærere, oppfattet jeg det som at du snakket til fordel for å bruke lønn som virkemiddel.

– Nei, men jeg mener vi må finne systemer for å beholde og rekruttere, og de må være fastsatt sentralt. Slik som de gamle virkemiddelskolene. Vi må ikke begynne å differensiere. Vingler vi, mister vi integriteten overfor arbeidsgiver, sier Karlsen.

Valgkomiteen la ikke vekt på verken kjønn eller geografi i sin innstilling.

– Det er ingenting som tilsier at medlemmene i Nordland blir bedre ivaretatt om lederduoen er en mann, en kvinne, eller er fra nord, sør, øst eller vest i fylket. Samspill i duoen er derimot avgjørende, sa Bærug.

Litt senere på dagen stemte årsmøtet for valgkomiteens innstilling til ny nestleder: Karen Strandenæs.

 

Avtroppende leder Gerd Inger Simonsen står klar med blomster til nyvalgt nestleder, Karen Strandenæs.
FOTO: Paal Svendsen

Det kom et forslag fra Leirfjord om at sittende nestleder, Trygve Svenning, skulle fortsette. Begrunnelsen var at de to nye lederne representerer de to største lokallagene. Leirfjord ville ha en bredere representasjon i ledelsen. Dette ble imidlertid nedstemt.

– Jeg gleder meg veldig til dette og til å jobbe sammen med Anita, sier Karen Strandenæs.

 

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!