Annonse

Tore Onshuus Sandvik har sittet som fylkesordfører i Trøndelag siden 2018. Han var også den siste fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, før de to Trøndelagsfylkene ble sammenslått. Foto: Kari Oliv Vedvik

- Lærere kan jobben sin - politikere skal ikke blande seg

Fylkesordfører for Trøndelag Tore O. Sandvik var klar på at han ikke hadde kompetanse til å si hvordan læreren skulle gjøre sin jobb. - Jeg lover å ikke blande meg, sa Tore O. Sandvik.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Under fylkesårsmøtet for Utdanningsforbundet Trøndelag på Hell i Stjørdal var en av gjestetalerne fylkesordfører Tore O. Sandvik. Trøndelagsfylkene ble slått sammen til ett fylke ved nyttår i 2018. Fylkesordføreren hadde mange råd og betraktninger til Utdanningsforbundets to Trøndelagslag som nå slår seg sammen.

Fra og med 1. august er Utdanningsforbundet Trøndelag en realitet og skal ledes av nyvalgt leder Geir Røsvoll.

- Vi må lære av hverandre og spille hverandre god. Og tok til ordet for at alle skulle betrakte seg som trønder nå, uavhengig om de kom fra den nordlige eller sørlige delen av fylket, sa fylkesordføreren til de over 200 delegatene som er samlet på Hell i Trøndelag.

 

 

Lærere som kommer og lærere som går

Størrelsen på pengesekken for fylkeskommunene er vesentlig, vedgikk Sandvik.

- Vi er ikke søkkrike, men jeg vil gjøre mitt ytterste for å skjerme skolene. Jeg går inn for å skjerme skoler for kutt. Skal vi få de fagarbeideren vi trenger må vi tilby utdanning.

Prognoser viser at Trøndelag, i likhet med mange andre fylker, kommer til å mangle sykepleiere og lærere i nær fremtid.

- Vi skulle også gjerne hatt mulighet til å øke lærertettheten i videregående utdanning. Men det vil også bli krevende å etterfylle for lærerne som går av, erkjente Sandberg.

 

Å fortelle en lege eller lære hvordan jobben skal gjøres

Det er få som blander seg inn i hvordan en lege eller en ingeniør gjør jobben sin, påpekte Sandberg.

- Det skulle tatt seg ut om vi hadde gjort det. I likhet burde det vært en selvfølge at ikke alle hadde en mening om hvordan lærere gjør jobben sin. Jeg lover at jeg ikke skal blande meg i hvordan lærer gjør jobben sin, sa fylkesordføreren for Trøndelag.

Han dro også frem viktigheten av fellesskolen.

- Skulle jeg gått på en skole med bare sosialdemokrater, ville ikke det fremmet mangfold. Vi må møte alle slags meninger og høre ulike argumenter, det er bra for mangfoldet og felleskapet, sa Tore O. Sandvik.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!