Annonse

Kunnskapsministeren håper et nytt valgfag i ungdomsskolen vil få flere interessert i yrkesfag. Illustrasjonsfoto: Hans Skjong

Lanserer nytt valgfag for å få flere interessert i yrkesfag

Jan Tore Sanner håper praktisk håndverk i ungdomsskolen, skal få flere elever interessert i yrkesfag.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfag kan elevene oppdage og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer, og det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

Allerede i fjor vinter lanserte han at et slikt valgfag var på trappene. Nå er detaljene utformet og det nye håndverksfaget er klar til å prøves ut. Fra høsten er det mulig for ungdomsskoler å tilby faget til sine elever. 

 

Økt rekruttering og mindre kjønnsforskjeller

I pressemeldingen fra departementet heter det at det nye valgfaget har noen likhetstrekk med dagens valgfag design og redesign, men at det er lagt mer vekt på at elevene får øve og oppleve mestring innenfor et håndverksområde - i samarbeid med lokale bedrifter. 

–  Jeg håper faget kan gi elevene en smakebit av yrker de ikke kjenner noe særlig til fra før og inspirerer elevene, sier Sanner. 

Departementet skriver videre at målet er å styrke rekrutteringen til yrkesfag og motvirke tradisjonell kjønnsdeling i arbeidslivet. 

– Jeg håper særlig at jenter kan oppdage tradisjonelle mannsyrker, og gutter få interesse for yrker som er dominert av kvinner. I dag velger menn særlig bygg og anlegg og elektrofag, eller å bli snekkere, anleggsmaskinførere, murere og taktekkere, mens kvinner velger helse- og oppvekstfag eller kunst og design og arkitektur. Men vi trenger begge kjønn i alle yrker, sier Sanner.

– Jeg håper særlig at jenter kan oppdage tradisjonelle mannsyrker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
FOTO: Kari Oliv Vedvik

 

Velger tradisjonelt

SSB-statistikk fra de drøyt 20 siste årene viser at jenter og gutter fortsatt velger tradisjonelt når det kommer til yrkesfag, og årets søkertall var inget unntak. Men andelen gutter som søker seg til helsefagene, har økt betydelig de siste ti årene. 

Fra 2009 til 2019 økte den fra 11 til 21 prosent, og en del av disse guttene er ungdom med innvandrerbakgrunn. De har, ifølge en fersk rapport fra Institutt for Samfunnsforskning, en tendens til å velge mindre kjønnstradisjonelt

 

Hensikten med det nye valgfaget er ifølge departementet også å gi elever mulighet til å velge mer praktiske fag på ungdomsskolen. Også teorien som inngår i det praktiske håndverksfaget skal være tett knyttet til det praktiske.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!