Annonse

– Mer tid til kontaktlæreroppgavene er viktigere enn økonomisk kompensasjon, mener Bjørnar Hagen. Foto: Harald F. Wollebæk

Krever mer tid for kontaktlærere

Kontaktlærere må få mer tid til å følge opp elevene. Det vedtok Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark på sitt årsmøte.

Annonse

Årsmøtet i det nystiftede fylkeslaget vil at forbundet skal kreve økt tidsressurs for kontaktlærere i forbindelse med de sentrale forhandlingene om arbeidstid. I innledningen til vedtaket blir det lagt vekt på at lærerne trenger mer tid til oppgavene framfor økt lønnskompensasjon. I dag er minstenormen 12 000 kroner i året for kontaktlærere, men i enkelte kommuner ligger beløpet på over 30.000.

Fylkesstyremedlem Bjørnar Hagen innledet til saken på årsmøtet, som var basert på et forslag fra Utdanningsforbundet Porsgrunn.

- Det kontaktlærere først og fremst trenger for å gjøre en god jobb for elevene, er mer tid, sier Hagen til Utdanning.

- Er det ikke litt underlig at Utdanningsforbundet er skeptiske til ekstra lønnstillegg?

- Vi vil gjerne at kontaktlærere får mer tillegg enn minstenormen på 12000. Men når det blir en lønnsdifferanse på 30-35000 blant lærerne i samme kommune, blir det problematisk. Dette gjør også slik at en betydelig del av lønnsdannelsen kommer inn under rektors styringsrett. I tillegg kan det bli en merkbar lønnsnedgang for dem som slutter i kontaktlærerfunksjonen, sier Bjørnar Hagen.

Ifølge arbeidstidsavtalen mellom Utdanningsforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen KS skal kontaktlærere få redusert undervisningstida med minimum 28,5 undervisningstimer i året.

 

Les også: Nordland vil ha mer tid til kontaktlærerne

 

Atferdsvansker

I vedtaket blir det dessuten lagt vekt at skolene må ansette flere kvalifiserte fagpersoner som kan ivareta elever med utfordringer i sin skolehverdag, og at dette må komme i tillegg til den vedtatte minstenormen for lærertetthet.

Utgangspunktet for forslaget fra Utdanningsforbundet Porsgrunn var at elever med store atferdsvansker utsetter lærere for vold og trusler, og at det kan være vanskelig å skåne andre elever fra å bli utsatt for det samme. I vedtaket på fylkesårsmøtet ble gruppa som har behov for ekstra ressurser utvida til å gjelde «elever med utfordringer i sin skolehverdag».

- Elevene vi er opptatt av, blir ivaretatt i dette vedtaket. Jeg er alt i alt fornøyd med utfallet av saken, sier leder Astrid Margrethe Danbolt i Utdanningsforbundet Porsgrunn til Utdanning.

 

Les også: For ti år siden var det fire miljøterapeuter ved Trudvang skule i Sogndal. Nå er det 14.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!