Annonse

Knappere for norske kommuner neste år

Staten holder igjen på frie inntekter til kommunene. Dette vil merkes når utgiftene til barnevern og pleie- og omsorg skal betales.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Veksten er på mellom 0,3 og 0,5 prosent.

Kommunal- og moderniseringsministeren argumenterer for at den lave veksten gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.

 

– Krevende budsjett

– Så forstår jeg at det er krevende å sy sammen kommunebudsjettet, men det er et godt rom for å øke tjenestetilbudet og ikke minst ha mer effektive tjenester, sier Monica Mæland (H).

Tirsdag la regjeringen fram kommuneproposisjonen for 2020 sammen med årets reviderte statsbudsjett.

Det går bra i Norge, og dermed strammes kommuneøkonomien inn. Listen over antall kommuner som overvåkes fordi de har dårlig råd, reduseres.

Regjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Fylkeskommunene får mindre i 2020 enn i 2019. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner.

 

Færre ungdommer

I kommunene er det særlig pensjonsutgiftene som går ned. For fylkeskommunene blir det en videre nedgang i antall elever i videregående.

– Vi har lagt opp til å dekke demografiutgiftene. Kommunene får økte utgifter, mens fylkeskommunene har nedgang i sin demografi fordi det blir færre 16- og 18-åringer. Vi ser også at kommunenes utgifter til demografi i år er lavere enn det vi la opp til i fjor, skatteinngangen er høyre enn det vi la opp til og kommunenes resultater er god, sier Mæland.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!