Annonse

– Ansatte i PP-tjenesten har over tid varslet om en svært krevende arbeidssituasjon, med et stort arbeidspress, sa Hilde Tvedt Ryen da hun presenterte forslaget til resolusjon. Foto: Jørgen Jelstad.

Innlandet: Ber om bemanningsnorm i PP-tjenesten

Innlandet gjør som Trøndelag og støtter et ønske om bemanningsnorm i PP-tjenesten.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

PP-rådgiver i Trondheim, Stine Hjerpbakk, fikk støtte fra fylkesårsmøtet i Trøndelag om å jobbe for en bemanningsnorm i PP-tjenesten. Hun sa da at hun håpet flere fylkeslag ville følge opp med tilsvarende støtte.

På fylkesårsmøtet i Innlandet ble hun hørt. De vedtok en resolusjon med ønske om bemanningsnorm i PP-tjenesten for å sikre en lik tjeneste i hele landet.

– Slik det oppleves i dag har PP-tjenesten langt flere oppgaver enn det tjenesten er dimensjonert for. Ansatte i PP-tjenesten har over tid varslet om en svært krevende arbeidssituasjon, med et stort arbeidspress, sa Hilde Tvedt Ryen fra talerstolen da hun presenterte forslaget til resolusjon.

Hun er PP-rådgiver ved Hamarregionen interkommunale PPT, og for henne er dette den viktigste saken på fylkesårsmøtet.

– Jeg ønsker en nasjonal norm for hvor mange barn det kan være per ansatt. I dag er det ingen slike krav. Dette er en viktig sak for FAS-medlemmene i Utdanningsforbundet, sier Ryen.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!