Annonse

- Alle skal ha et trygt arbeidsmiljø, sa konstituert direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kari Andreassen, da hun talte til Utdanningsforbundet Oslo.

Fortsetter ryddejobben i Utdanningsetaten

– Jeg er opptatt av en god ytringskultur på alle nivåer. Det innebærer en god og åpen lederadferd, sa Kari Andreassen, konstituert direktør i Utdanningsetaten, i sin tale til Utdanningsforbundet Oslo.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Utdanningsnytt.no dekker alle møtene - alle sakene våre finner du her

– I likhet med byråd Inga Marte Thorkildsen er jeg opptatt av at alle skal ha et trygt arbeidsmiljø, sa Andreassen. 

Da brøt det ut applaus i salen under fylkesårsmøtet for Utdanningsforbundet Oslo. 

Leder, Aina Skjefstad Andersen, forteller at samarbeidet med Utdanningsetaten er blitt bedre det siste halvåret.

– Dette er nye toner, selv om vi langt fra er i mål. Dette arbeidet må vi nå følge opp videre, sier Andersen.

I august overtar Andreassens etterfølger Marte Gerhardsen. Hun er nå er tilsatt i direktørstillingen.

 

Nytt seminar om ytringsfrihet

Det har vært et turbulent år i Osloskolen, som endte med at direktøren gjennom 18 år, Astrid Søgnen, gikk av. Bakgrunnen er den såkalte Malkenes-saken, der Oslolærer Simon Malkenes forsøkte å varsle om hva fritt skolevalg i videregående skole har medført av utfordringer for enkelte skoler.

Varslene fra Malkenes endte med å bli en sak om anonymisering av elever, og da Malknes fikk en reprimande dreide debatten seg til å handle om hvilke muligheter lærere har til å bskrive skolehverdagen sin.

Våren 2018 tok Eivor Evenrud, som representerer partiet Rødt i bystyret i Oslo, initiativ til en åpen høring om ytringsfrihet. Byråd Inga Marte Thorkildsen arrangerte deretter et seminar om ytringskulturen i Osloskolen. Samtidig lovet hun å følge opp.  Ett år etter, mandag 13. mai blir det nytt seminar.

 

Ønsker å høre lærernes stemmer

– Vi ønsker å høre lærernes stemmer. Det er dere som vet hva som foregår i klasserommet og som kjenner elevene best, sa Andreassen til fylkesårsmøtet. 

Hun takket også Utdanningsforbundet Oslo for samarbeidet og roste lærerne for jobben de gjør: 

– Dere har et bredt samfunnsmandat. Hver dag tar dere imot tusenvis av barn og unge med ulik bakgrunn. Dere er med på å skape et inkluderende fellesskap, en grunnpilar i samfunnet. Det er viktig for barn å ha gode voksne rundt seg, sa Andreassen.

 

Bedre samspill mellom yrkesgrupper

Hun trakk frem at noen barn har behov for et større lag av fagpersoner rundt seg. 

– For noen er foreldre, lærere og rektor nok. For andre er sosiallærer, logoped, fysioterapeut, helsesøster, ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien viktige medspillere, sa Andreassen. 

 Skal alle disse skal klare å samarbeide, er det mange ulike etater og lovverk som må virke sammen. Derfor jobber vi i Utdanningsetaten med å finne ut av hvordan vi kan bli enda bedre på å gi elever et helhetlig tilbud. Vi må få til samspill mellom flere yrkesgrupper, sa Andreassen. 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!