Annonse

Færre elever sier de blir mobbet, ifølge Elevundersøkelsen 2018. Ill.foto: Pixabay

Elevundersøkelsen 2018: Færre elever blir mobbet

Færre elever blir mobbet, viser Elevundersøkelsen. Flest barneskoleelever sier de har blitt mobbet, men tallene går ned i alle aldersgrupper.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Færrest blir mobbet på videregående. I undersøkelsen svarer 7 prosent av elevene på sjuende trinn på barneskolen at de har blitt mobbet. Det er ned fra 7,2 prosent i 2017.

Blant elevene på tiende trinn på ungdomsskolen svarer 6,7 prosent at de har blitt mobbet. I 2017 var denne andelen 8 prosent.

I første klasse på videregående skole svarer 4,4 prosent at de har blitt mobbet, mot 5 prosent i 2017.

Fakta

Fakta om Elevundersøkelsen 2018

  • Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra femte trinn på barneskolen til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Undersøkelsen er obligatorisk for sjuende og tiende trinn samt VG1, mens den er frivillig for øvrige elever fra og med femte trinn.
  • Rundt 447.500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analyser og rapportering.

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år. Elevene på sjuende trinn, tiende trinn og første klasse på videregående (VG1) svarer på undersøkelsen.

Det er minst mobbing på VG1 i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, viser de fylkesvise tallene. Her oppgir 3,4 prosent av elevene at de har blitt mobbet de siste månedene, som er de laveste tallene i hele undersøkelsen.

I Oslo oppgir 6 prosent av elevene her at de har blitt mobbet, og fylket har dermed mest mobbing på VG1.

Det høyeste mobbetallet i undersøkelsen sett under ett, er på 7. trinn i Troms, der 8,5 prosent av elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Elevenes interesse for å lære på skolen, hvor godt de liker skolearbeid og hvorvidt de gleder seg til å gå på skolen, går ifølge undersøkelsen ned det siste året både i barne- og ungdomsskolen.

Motivasjonen for å gå på skole har særlig blitt mindre for elevene på sjuende trinn i Østfold, Akershus, Vestfold, Hordaland og Troms fra 2015 til 2018.

 

Arbeiderpartiet vil ha beredskapsteam og test-gjennomgang 

Det er bra at litt færre elever sier de blir mobbet, men tallene viser klart at vi må gjøre mer, sier Martin Henriksen, Aps utdanningspolitiske talsperson.

– Ap har foreslått at alle kommuner skal ha beredskapsteam med fagfolk som både kan forebygge mobbing og settes inn der mobbing er en utfordring over tid. Nå er det på tide å få dette på plass, sier han.

Han mener tiden er overmoden for å se på testing og prøver i skolen.

– Samt få en større innsats for bedre psykisk helse hos elevene. Flere helsesykepleiere tilstede på skolen er et godt sted å starte.

 

Saken er oppdatert kl 11.15 med kommentar fra Arbeiderpartiet. Red.

(©NTB/Utdanning)

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!