Annonse

Klima og miljø må få plass i Utdanningsforbundets arbeid både lokalt og sentralt, og vi bør slutte opp om ungdommens engasjement. De forventer tydeligere tiltak og et høyere tempo i endringene, sier Dagrun Lundsvoll, avtroppende leder i Utdanningsforbundet Østfold.

Østfold: Både lag og leder takker av

– Som tillitsvalgt kan du være med på å dytte samfunnet i riktig retning, sier Dagrun Lundsvoll.

Annonse

Lundsvoll har vært en del av ledelsen i Utdanningsforbundet Østfold siden 1. august 2006. Hun rykket opp som leder 1. januar 2013. Nå går både fylkeslaget og hun av med pensjon. Utdanningsforbundet Østfold ble nedlagt 10. mai, men fylkeslederen har fartet videre til konstituerende årsmøte i Utdanningsforbundet Viken, der både Østfold, Buskerud og Akershus inngår.

 

– Hvorfor ble du tillitsvalgt?

– Jeg er vokst opp i en familie med stor samfunnsinteresse og politisk engasjement. Fagforeningsarbeid sto sentralt, og den norske velferdsmodellen, inklusive trepartssamarbeidet, er viktig for meg. Som tillitsvalgt kan en være med på å dytte samfunnet i riktig retning. En får mulighet til å påvirke en politikk som skal gi medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår og barn og unge en bedre utdanning.

– Hva var førsteinntrykket av å være tillitsvalgt? 

– At det er utrolig lærerikt, utviklende og ikke minst spennende, svarer Lundsvoll.

Hun fortsetter: – Gjennom kurs og opplæring får en god kompetanse i lov og avtaleverk. En deltar på konferanser og bygger nettverk. Det å være tillitsvalgt betyr for meg at en kan gjøre noe for andre og samtidig utvikle seg sjøl, sier hun.

 

Ytringsfrihet som fanesak 

– Vi som lærere i barnehage og skole sitter nærmest utfordringene alle bør vite noe om, og som tillitsvalgt har jeg mulighet til å løfte fram denne problematikken. De siste årene er det avdekket at lærere opplever økende grad av vold og trusler i sitt daglige arbeid. Jeg er opptatt av at alle medlemmene våre skal ha trygge arbeidsforhold og at barn og elever har et godt leke- og læringsmiljø.

– Har du andre saker du brenner for?

– Som tillitsvalgt har ytringsfriheten vært en av mine fanesaker. Arbeidet med å varsle om kritikkverdige forhold må aldri hvile. Dette gjelder både lærere og ledere.

 – Hva har vært din største utfordring som tillitsvalgt?

– Den var knytta til oppgjøret i 2014 og lærernes arbeidstid, og da var jeg fylkesleder. Forbundet måtte gjennom en snuoperasjon, fordi en våre viktigste oppgaver er å ta medlemmenes syn alvorlig. Denne erfaringen har gjort at vi som organisasjon er sterkere og forhåpentlig flinkere til å lytte til medlemmene. Utdanningsforbundet har i ettertid jobbet bredt for å være en medlemsnær organisasjon.

 

– Klima må få plass i forbundets arbeid

– Som en av de første postene til fylkesårsmøtet var det planlagt et foredrag om klimaproblemene, men det ble avlyst. Hvorfor?

– Våre flotte, aktive lokallag sendte inn i overkant av 50 saker som ble prioritet framfor klimaforedraget. Klimautfordringene ble omtalt i leders tale og i retningslinjene for det politiske arbeidet for de kommende fire årene.

– Som pådrivere for økt lønn og pensjon står fagbevegelsen for en ikke ubetydelig del av forbruksveksten og har slik også bidratt til global oppvarming og artsutryddelse, mener stadig flere. Dette tok du selv kort opp i innledningen til fylkesårsmøtet Østfold. Hva tenker du om det?

– Det bør være høyt prioritert innad i fagbevegelsen. Det bør jobbes for at bærekraftig utvikling skal være et sentralt tema i barnehager, skoler og lærerutdanninga. Som lærerorganisasjon er kanskje dette det viktigste vi kan gjøre. Klima og miljø må få plass i Utdanningsforbundets arbeid både lokalt og sentralt. Det bør vektlegges i alle hovedavtalene og våre politiske dokumenter. Dessuten bør vi slutte opp om ungdommens engasjement. De forventer tydeligere tiltak og et høyere tempo i endringene.

– Har du noen idéer til hvordan fagbevegelsen kan forhandle om andre fordeler enn rene penger? Forslag som har vært luftet har vært alt fra elsykler og månedskort til nye bussavganger eller bussruter.

– Dette er flotte tiltak!

– Du blir pensjonist fra 1. august 2019. Hva skal du gjøre da?

– Som 63-åring har jeg fremdeles et stort engasjement for fellesskapet og ser at det er nok av samfunnsoppgaver jeg kan engasjere meg i.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!