Annonse

9 millioner til rekruttering av barn til barnehager i utsatte områder

Regjeringen bevilger 9 millioner kroner til barnehager i fem norske byer. Målet er å rekruttere barn til barnehager i utsatte områder.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Et godt barnehagetilbud har langvarige positive effekter for videre læring i skolen, særlig når det gjelder språkutvikling og sosial kompetanse. Derfor er det viktig at så mange som mulig får muligheten til å gå i barnehage, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tildelingen går til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen og kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 

Sanner peker på at barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn er lav i noen områder i de største byene. Bykommunene har allerede områdesatsing i utsatte byområder for å bedre miljø, boforhold og levekårsforhold. Barn og unge er en særlig viktig målgruppe, og det understrekes at det er et tydelig mål å få flere barn til å gå i barnehagen.

– Midlene til de fem kommunene kommer i tillegg til alle de andre satsingene som regjeringen har gjennomført for å senke terskelen, og få flere til å delta i barnehage. Siden 2015 har vi innført en moderasjonsordning, slik at ingen familier må bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. Vi har også innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og fra 1. august i år vil vi utvide ordningen til å gjelde for 2-åringer, sier Sanner.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!