Annonse

Jonas Bråthen (23), Alva Eide (26) og Tonje Frafjord (23) på fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Rogaland. Foto: Sonja Holterman

– Ta vare på de unge lærerne

Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland har vedtatt å opprette et Ung-Utvalg med medlemmer fra pedagogstudenter og medlemmer under 36 år.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Unge lærere og studenter kan bidra med mye i Utdanningsforbundet. Det er mye vi kan og vet, som jeg tror organisasjonen kunne hatt nytte av, sier Alva Eide (26).

 

– Engasjert i fagforeningsarbeid

Hun er lokallagsleder for i Pedagogstudentene ved Universitetet i Stavanger. Sammen med Jonas Bråthen og Tonje Frafjord er hun med på Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Rogaland. Alle de tre utdanner seg til grunnskolelærere, og er glade for at Utdanningsforbundet i Rogaland gjør mer for å ta vare på de unge medlemmene.

 

 

– Tallene viser jo at forbundet har mister mange medlemmer i overgangen fra student til nyutdannet lærer. Et utvalg vil kunne bidra til at vi beholder medlemmene i overgangen til jobb, sier Eide. Fylkesårsmøtet i Rogaland har vedtatt å opprette et Ung-utvalg, og medlemmene skal være under 36 år.

– Målet er å få flere unge engasjert i fagforeningsarbeid, og å ta vare på de unge lærerne, sier Alva Eide.

 

Praksis-sjokk

Både lederen og nestlederen av pedagogstudentene skal være faste medlemmer av utvalget.

– Det er viktig at vi får satt fokus på tema som unge medlemmer er opptatt av, sier Eide.

– Tema for Ung-utvalget blir blant annet praksissjokket, profesjonsetikk og lønn ved ansettelse er noen av sakene unge lærere er spesielt opptatt av, sier Eide.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!