Annonse

Andelen med ukvalifisert undervisning øker. I 2006/2007 var 4,3 prosent av all undervisning i Finnmark gitt av ukvalifisert lærer. Ill.foto: Pixabay

– Alle skal ha rett til kvalifisert lærer

Utdanningsforbundet Finnmark vil forandre opplæringsloven og barnehageloven, slik at den sikrer alle til å få rett til kvalifisert lærer.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Dette fikk hundre prosent oppslutning under fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark.

Til møtet hadde fylkeskontoret i Utdanningsforbundet Finnmark laga en statistikk som viser at i dette skoleåret er 9,5 prosent av all undervisning gitt av ukvalifisert lærer. For de yngste skoleelevene er prosenten 12,8 prosent.

Statistikken viser også at det er mest ukvalifisert undervisning på de mindre stedene. I Måsøy er prosenten 23,3 prosent.

Andelen med ukvalifisert undervisning øker. I 2006/2007 var 4,3 prosent av all undervisning i Finnmark gitt av ukvalifisert lærer.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!