Annonse

Personer som er dømt for ovregrep kan ikke lenger få jobb i videregående skole eller folkehøgskoler. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Vedtok forbud mot ansettelser av overgrepsdømte i videregående skoler

Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag om å innføre forbud mot at overgrepsdømte kan få jobbe i videregående skoler eller ved folkehøyskoler.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Forslaget, som ble kjent i oktober i fjor, innebærer at personer som tidligere er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke kan jobbe i skolen eller skolelignende aktiviteter i det hele tatt.

Fra før er det forbudt for dømte overgripere å jobbe i barnehager, grunnskole, i skolefritidsordninger eller musikk- eller sommerskoler.

Leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp) er glad for at Stortinget enstemmig har vedtatt forslaget, og dermed går inn for å forby ansettelser av overgrepsdømte i videregående skoler.

– Frp fremmet krav om politiattester ved ansettelser i videregående i 2004. I regjering har vi altså forsterket dette til nå også bli forbud mot at overgrepsdømte kan jobbe i videregående skoler eller folkehøyskoler, og attpåtil fått det enstemmig vedtatt. Det er jeg svært glad for, sier Roy Steffensen, som er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til NTB.

 

Likt vern

Han poengterer at Frp også sørget for krav om politiattest for dem som jobber i eldreomsorgen, og at man må ha en utvidet politiattest fra dag én hvis man skal jobbe i barnehage.

– Det er ingen grunn til at elever i den videregående skole skal ha et svakere vern mot seksuelle overgrep enn det elever i grunnskolen har, sier Steffensen.

(©NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!