Annonse

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på bedriftsbesøk hos Brødrene Myhre på Lysaker i Bærum kommune for å sjekke ut det nye brønn- og borefaget. Til venstre Knut Hagen (48) som fra høsten 2019 får mulighet til å ta fagbrev i brønn- og borefaget. Foto: Kunnskapsdepartementet.

Nytt lærefag kan gi god utnyttelse av solenergi

Utnyttelse av solenergi til oppvarming krever kunnskap om energibrønner og varmepumper. Derfor blir brønn- og borefaget nytt lærefag på Vg3 i bygg- og anleggsteknikk fra høsten 2019.

Annonse

Lik Første steg på Facebook

Sist uke var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på bedriftsbesøk hos Brødrene Myhre på Lysaker i Bærum kommune. Her møtte statsråden blant annet Knut Hagen (48) som fra høsten 2019 får mulighet til å ta fagbrev i brønn- og borefaget.

– Vi oppretter brønn- og borefaget som nytt lærefag i bygg- og anleggsteknikk fordi det er et økende behov for lærlinger med kompetanse på feltet. Dette skal også være et tilbud til arbeidere som har jobbet en stund og som ønsker en formalisering av sin realkompetanse, sier Sanner til Utdanning.

Bransjen mener det er behov for rundt 50 lærlinger i året, og mellom 50 og 70 bedrifter har meldt sin interesse for å bli lærebedrifter så langt.

– Jeg håper at det nye faget klarer å møte bedriftenes behov for rekruttering og at elevene som velger brønn- og borefaget får tilbud om læreplasser, sier Sanner.

– Mange bedrifter melder om et økende behov for ansatte med yrkesfaglig utdanning og fagskoleutdanning generelt. Derfor er det viktig å utdanne nye fagfolk blant annet gjennom å gi voksne med realkompetanse mulighet til å formalisere kunnskapene sine, sier Sanner.

 

Trenger å utnytte solenergien

Med en økt satsing på fornybar energi melder bransjen om behov for omfattende boring av nye energibrønner. Solenergi lagres i bakken og kan brukes til oppvarming av boliger. Selv på rekordkalde vinterdager fører en energibrønn til at man har tilgang til varme.

Et væskefylt rør, kalt en energikollektor, henter lagret solvarme opp fra fjellet, sjøen eller under bakken på tomten rundt en bolig.

Omgivelsene, energibehovet og hvilket varmesystem man velger, avgjør hvor varmen bør hentes fra. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Målet med opprettelsen av det nye faget er å legge grunnlaget for en sikker yrkesutøvelse innen boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning, samt energibrønner til oppvarming og kjøling.

Det nye faget skal også bidra til utvikling av kompetanse i boring i byggegrunn og miljøboring for overvåking og grunnundersøkelser.

Det vil følge 2+2-modellen og ligge i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Vg3 brønn- og borefaget skal bygge på Vg2 anleggsteknikk.

De førte lærlingene starter etter planen opp fra 1. august 2019. Det er Utdanningsdirektoratet som utarbeider læreplan i faget i samarbeid med bransjen.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!