Annonse

- SSBs funn viser at læreryrket ikke anerkjennes og verdsettes godt nok, sier lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal. Arkivfoto: Utdanning

Mange lærere forsvinner fra yrket

Fra 2008 til 2018 skiftet 8.100 lærere jobb til andre næringer. I samme periode returnerte 3.700 til yrket, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Av de nesten 20 prosent lærerutdannede som sluttet i skoleverket, gikk 5 prosent til jobber i andre undervisningsnæringer. Flesteparten, 12 prosent, gikk til andre næringer. Til sammen var det rundt 8.100 lærere i skoleverket i 2008 som hadde en annen jobb ti år senere, viser tallene fra SSB.

Andelen lærere som fremdeles jobbet i skoleverket i 2018, var noe større for grunnskolelærere enn for lærere i videregående skole – henholdsvis 82 og 79 prosent.

 

– Ikke overrasket

– Vi er ikke overrasket over funnene til SSB som viser at det er vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake. Læreryrket er utrolig givende, men også krevende. SSBs funn viser at yrket ikke anerkjennes og verdsettes godt nok, sier lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Av dem som i 2018 ikke lenger jobbet i noen av undervisningsnæringene, hadde de fleste, 26 prosent, gått til næringsgruppen offentlig administrasjon. Nest flest havnet i religiøse organisasjoner.

 

 

Utmattelse og lønn

En rapport fra NTNU konkluderer med at en del lærere tenker på å slutte fordi de blir utmattet eller mangler trivsel og engasjement. Lønn kan også være av betydning, da eksempelvis visse saksbehandlingsstillinger i det offentlige har høyere lønn enn grunnskolelærere.

– Mange som har forlatt læreryrket og skolen, sier til meg at de kunne tenkt seg å gå tilbake, men de vil ikke gå ned i lønn. Derfor må lærerens lønnsvekst opp på nivå med det andre har. Mange opplever også at arbeidsbelastningen er stor og at man ikke har fått gjort jobben med elevene – kjerneoppgavene – godt nok. Dette kan det gjøres noe med, sier Handal.

Flest unge kvinner som kommer tilbake

Yrkesbytte kan også henge sammen med alder, ifølge SSB. Ser man spesielt på lærere som i 2008 var 50 år gamle eller eldre, var 74 prosent lærere i 2018. Blant lærere som i 2008 var mellom 20 og 29 år gamle, var 86 prosent fremdeles lærere ti år senere.

Det er oftest yngre kvinner som vender tilbake til klasserommet, ifølge tallene fra SSB. Av dem med lærerutdanning som ikke jobbet i skoleverket i 2008, jobbet 14 prosent som lærere i 2018. Blant disse var det 16 prosent kvinner og 10 prosent menn. Til sammen tilsvarer dette rundt 3.700 av 27.200.

(©NTB)

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!