Annonse

Utdanningsdirektoratet har fått mange tusen innspill til de nye læreplanene. Aller flest til fagene matematikk, norsk og engelsk. Foto: Skjermdump

Flere tusen innspill til nye læreplaner

Utdanningsdirektoratet har fått mer enn tusen høringssvar bare til den nye læreplanen i matematikk. I morgen går høringsfristen ut.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Det er ikke noe nytt at mange engasjerer seg i hva elevene skal lære. Men vi har aldri fått inn så mange svar i en høringsrunde tidligere. Og erfaringsmessig vil det fortsette å komme inn det siste døgnet, sier Hedda Huse, avdelingsleder i Utdanningsdirektoratet. 

En foreløpig opptelling viser godt over 5.500 høringssvar. Aller flest er det kommet til læreplanene i matematikk, norsk og engelsk. Avsenderne er fylkeskommuner, kommuner, skoler, høgskoler og universiteter, organisasjoner og fagforeninger – og hundrevis av enkeltpersoner. 

– Vi har oppfordret folk til å gå sammen og sende inn svarene sine på vegne av faggrupper, skoler, kommuner og andre institusjoner. Men dette har vært en åpen prosess og hvem som helst kan sende fra seg sine tanker, ideer og meninger. Når vi nå skal gå gjennom svarene ser vi på hvem avsenderne er, og er oppmerksomme på at det like gjerne kan komme noe viktig fra en enkeltlærer som fra en kommune, sier Huse. 

–  Vi leser alle høringssvarene, understreker hun. 

 

 

– Vi har aldri fått inn så mange svar i en høringsrunde tidligere, sier Hedda Huse, avdelingsleder hos Utdanningsdirektoratet.
FOTO: Marianne Ruud

 

Flere titalls personer i sving 

– Hvordan tar dere for dere svarbunken?

– Vi går gjennom alle innspillene og gjør en oppsummering av dem. Noen spørsmål går på fagene enkeltvis, men det er også spørsmål som går på tvers av fagområder. Når vi har gjort våre oppsummeringer, sender vi fra oss reviderte utkast av læreplanene til departementet. De vedtar endelige nye læreplaner i november. 

– Du får det til å høres enkelt ut?

– Det er en stor jobb og vi er flere titalls personer i sving. Men vi gleder oss. Det er spennende og gøy at så mange vil gi oss sine tilbakemeldinger. 

 

 

Dilemma 

Huse innrømmer at prosessen likevel har et tydelig dilemma: De fleste høringssvarene tar nok for seg hva folk vil ha inn i planene. 

– Vår oppgave er å prioritere tydelig, slik at læreplanene ikke blir for detaljerte eller gaper over for mye, men skaper rom for dybdelæring. Underveis i prosessen har vi sett at mange av innspillene dreier seg om hva folk savner eller vil ha inn i planene, snarere enn at de hjelper oss med å prioritere eller foreslår ting ut. Dette vil vi nok også se i høringen, og er et eksempel på ett av dilemmaene vi må finne gode løsninger på i et slikt arbeid, sier hun.

Fristen for å sende inn høringssvar går ut i morgen, den 18. juni.  

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!