Annonse

Det er for enkelt for de flinkeste elevene å få toppkarakter på engelsk muntligeksamen, mener en dansk engelsklærer. Foto: Pixabay

– Det er for enkelt for dyktige elever å få toppkarakter på muntlig eksamen

En dansk engelsklærer mener det er for enkelt for de dyktigste elevene å få toppkarakterer på muntlig eksamen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I Danmark diskuterer landets lærere om det er for enkelt å få toppkarakter på muntlig eksamen. En skolekonsulent mener om det bør være en ekstra karakter for «den ekstraordinære innsatsen».

– Det skal ikke være perfekt prestasjon for at eleven skal få toppkarakteren, men jeg kunne godt tenkt meg at det var mulig å gi en toppkarakter for en ekstraordinær innsats, sier skolekonsulent Ann Katrine Rannestad.

Hun mener ikke at man skal piske elevene til å prestere mer og mer, men altså at det skal være mulig å belønne dem som presterer ekstra godt.

Engelsklærer Maria Roneklindt sier til folkeskolen.dk at det bør være vanskeligere å få toppkarakter.

– Jeg synes vi skylder de aller dyktigste at eksamen ikke blir plankekjøring, men at de faktisk blir utfordret, sier engelsklærer Maria Roneklindt.

Hun sier at de dyktigste elevene snakker engelsk som om det var deres morsmål nummer to.

– Noen av dem kan snakke om samfunnsforhold på engelsk på et meget høyt nivå. Man sitter nærmest bare og måper, sier hun.

– Derfor er det behov for å stille større krav til disse elevene uten at det går på bekostning av de svakeste, sier hun.

I Danmark får hver fjerde elev den høyest mulige karakteren på muntlig eksamen i engelsk. For 10 år siden var dette tallet mye lavere: færre enn hver tiende.

I Norge fikk hver tiende elev toppkarakteren 6 i engelsk muntligeksamen på 10. trinn. Gjennomsnittskarakteren på engelsk muntlig eksamen er 4,5 for skoleåret 2017/2018.

 

Fakta

Den danske karakterskalaen

Skalaen er noe komplisert. Den går fra -3 til 12, med noen hull innimellom.

Skalaen diskuteres på politisk hold nå om dagen. Regjeringen som har gått av nylig, har foreslått at man innfører en karakter som heter 12+ for særlig god innsats - men at det kun er karakteren 12 som er med i beregningen.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!