Annonse

Når barnehager søker dispensasjon fra kravet om barnehagelærerutdanning, er de forplikta til å fortsette å søke etter kvalifiserte ansatte. Ill. foto: Erik M. Sundt

Gir heller dispensasjon for utdanning enn for norm

På veien mot ny pedagognorm i barnehagene er det bedre å gi dispensasjon for utdanningskravet enn å gi dispensasjon for sjølve normen, ifølge Bydel St. Hanshaugen i Oslo.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Når det er utdanningskravet vi gir dispensasjon fra, låser vi ikke stillingen til en person som ikke har barnehagelærerutdanning, sier avdelingsdirektør Anne Grethe Hole Stenerud i Bydel St. Hanshaugen.

Arbeidsgiver må fortsette å søke aktivt etter utdanna arbeidstaker, sjøl om det er ansatt en ukvalifisert midlertidig i stillingen.

For arbeidsgiverne har kravet om større andel pedagoger blant de ansatte i barnehagene ført til stor konkurranse om pedagogene. Noen arbeidsgivere, som i Bydel Stovner i Oslo, har løst dette ved å søke dispensasjon fra det nye bemanningskravet. Men i Bydel St. Hanshaugen i Oslo vil de heller gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet.

Vi har ikke mottatt søknader om dispensasjon fra normen, sier Hole Stenerud.

Med å holde trykket oppe på denne måten håper de å kunne oppfylle den nye normen.

– Men det er jo en kjensgjerning at vi konkurrerer om å få tak i barnehagelærere, sier hun. 

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere enn før arbeider som pedagogisk leder i barnehagene uten å ha barnehagelærerutdanning, noe blant andre Utdanningsforbundet uttrykt bekymring for. Bakgrunnen er at nye regler krever at en større del av de ansatte har pedagogutdanning. 

Det har ikke lyktes Utdanning å få kommentar fra Bydel Stovner.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!