Annonse

Steffen Handal i Utdanningsforbundet skal leie forhandlingane for Unio. Ved forhandlingsbordet møter han KS-sjef Tor Arne Gangsø. Bildet er frå oppgjeret i 2018. Foto: Jørgen Jelstad

Handal: – Høge forventingar til oppgjeret som startar i morgon

Forventingane til dette oppgjeret er høge, seier forhandlingssjef i Unio, Steffen Handal.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Leiar i Utdanningsforbundet Steffen Handal skal leie forhandlingane for Unio sine medlemmar i kommunesektoren. Motparten er KS, interesse- og arbeidsgivarorganisasjon for kommunane.

– Kva er forventingane til dette oppgjeret?

– Dei er høge. Kommunane og fylkeskommunane har dokumentert at det er utfordrande å rekruttere. Det må tiltak til i dette lønnsoppgjeret for å unngå lærarkrise og sjukepleiarkrise. Vi krev ein solid reallønnsvekst for dei kommunetilsette med høg utdanning, seier Handal.

– Blir pensjon også eit forhandlingsspørsmål?

– Vi vart einige med arbeidsgivar om korleis pensjonsordninga skal vere. I dette oppgjeret handlar det om korleis denne ordninga skal inn i hovudtariffavtalane.

Handal skal forhandle for i alt 134.000 Unio-medlemmar. Lærarane er den største gruppa i Unio med arbeidsstad i kommune eller fylkeskommune. Sjukepleiarane kjem på andreplass.

Leiar i Unio Ragnhild Lied slo under Unios inntektspolitiske konferanse i mars fast at det, etter nokre magre oppgjer, nå er rom for reallønnsvekst. Ho fekk støtte frå representantane både frå KS og NHO.

Områdedirektør Tor Arne Gangsø i KS understreka på konferansen at kommunesektoren er ei kompetanseverksemd.

– For KS er det viktig å ha fokus på kompetanse, og å halde på og rekruttere tilsette, sa Gangsø.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!