Annonse

Forhandingsleder i Unio, Steffen Handal, og KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø klarte ikke å bli enige. Dermed går oppgjøret mellom Unio og KS til mekling. Bildet er tatt under oppstarten av tarifforhandlingene. Foto: Jørgen Jelstad

Brudd i KS-oppgjøret

Tilbudet til lærerne var for dårlig. Derfor ble det ikke enighet mellom Unio og KS i lønnsoppgjøret.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Tilbudet fra kommunenes arbeidsgiver organisasjon KS til Unio var samla sett en lønnsøkning på 3,25 prosent. Det er over det frontfaga fikk i deres oppgjør nå i vår. Deres lønnsøkning var på 3,20 prosent. Barnehagelærere og sjukepleiere ville med dette tilbudet få mer enn frontfaga, skriver Unio på sine hjemmesider. 

Men lærerne skulle få en økning på 3,03 prosent.

Steffen Handal sa da forhandlingene startet at han har høye forventninger til årets oppgjør.

– Dermed var det ikke mulig å godta løsningen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Før forhandlingene har Handal flere ganger sagt at det er stor fare for økende mangel på sjukepleiere, lærere og barnehagelærere i kommunene. Lønnsøkning for disse gruppene i dette oppgjøret må være en viktig del av strategien for å hindre dette. Men KS har i sine dokumenter og uttalelser trukket fram at den største utfordringa er å sikre kommunene høyt utdanna personal innafor helsesektoren, og snakka lite om skolen.

Unio sier at tilbudet til sjukepleierne og lærerne er et godt tilbud for å dempe rekrutteringsutfordringene. Men tilbudet til lærerne vil bidra til ytterligere mindrelønnsutvikling og svekke rekrutteringa av lærere til skolen.

Det var ikke enighet i Unios forhandlingsdelegasjon om å avvise tilbudet. Men Utdanningsforbundet og Forskerforbundet stemte for bruddet, og med sine ni medlemmer hadde de flertall over de andre organisasjonene, blant dem Sykepleierforbundet, som til sammen hadde sju medlemmer.

– KS har lagt opp et løp med splitt og hersk mellom Utdanningsgruppene. Det hadde vært mulig å finne en akseptabel løsning for alle, sier Handal.

Oppgjøret går nå til mekling. Meklingsfristen er 24.mai.

Alle tariffsakene våre finner du samlet her

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!