Annonse

Det er ventet en avgjørelse om arbeidstid i barnehagen etter påske. Arkivfoto: Utdanning

Avgjørelse om arbeidstid i barnehagene er ventet etter påske

Særavtalen for barnehager, skolefritidsordninger, skole, og familiebarnehager er behandlet i nemnd. En avgjørelse i saken kommer trolig like etter påske, melder KS.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Særavtalen SFS 2201 for Barnehager, skolefritidsordninger, skole, og familiebarnehager ble behandlet i nemnd 13. mars. 

Det ble nemndsbehandling av avtalen etter at partene KS og Utdanningsforbundet ikke kom til enighet gjennom forhandlinger i desember.

KS og Utdanningsforbundet er uenige om reguleringen av tid til planlegging og for- og etterarbeid for pedagogisk personale, hvem som skal styre over denne tiden, og hvordan tiden skal brukes. KS har ikke innfridd Utdanningsforbundets krav om økning av tid i sentral avtale, fra minst 4 timer som gjelder nå, og til minst 5 timer selvstendig tid til planlegging og for- og etterarbeid, ifølge KS’ nettsider.

KS ønsker å videreføre dagens avtale uten endringer. Det er etter KS’ syn nødvendig med en avtale som bygger opp under kvalitetsutvikling i barnehagene.

 

– Umulig skvis

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å legge bedre til rette for at pedagogiske ledere og barnehagelærere har en reell mulighet til å ta det ansvaret som er pålagt dem gjennom barnehageloven og rammeplanen og gjøre en god jobb for og med barna. Derfor stilte forbundet to overordnede krav i forhandlingene:

  • Økt tid til planlegging og for- og etterarbeid
  • Bedre sikring av at denne tiden faktisk blir brukt slik den er ment å bli brukt.

– Når politikernes – og foreldrenes – ambisjoner for barnehagene har økt voldsomt uten at barnehagelærerne har fått mer tid til å innfri kravene, blir de satt i en umulig skvis. Da blir løftene om tidlig innsats bare tomme ord og festtaler, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal ifølge udf.no.

Lik Første steg på Facebook

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!