Annonse

KS skriver i et notat at normen kan medføre at kommunene opplever overtallighet i barnehagene, og råder kommunene til å finne nye jobber til de overtallige. Ill.foto: Utdanning

Ufaglærte i barnehagene kan bli omplassert

I august innføres norm for pedagogisk bemanning i barnehagene, og behovet for ansatte uten pedagogisk kompetanse blir mindre. KS råder kommunene til å finne nye jobber til de overtallige.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Endringen i pedagognormen fører til at kommunene må ansette flere pedagoger for å få større pedagogtetthet i barnehagene. KS skriver i et notat at normen kan medføre at kommunene opplever overtallighet i barnehagene.

 

Hvem er overtallig?

KS skriver at det må være en saklig utvelgelse av hvem som er overtallig. Når et antall arbeidstakere skal vurderes som overtallig, er det viktig å drøfte kriterier for utvelgelse og hvilke arbeidstakere som skal omfattes av prosessen

Utvelgelseskriterier er hvilke forhold som skal vektlegges i vurderingen av overtallighet. Kriteriene drøftes med de tillitsvalgte og skal være saklige.

En oppsigelse vil ikke være saklig dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren.

 

Overtallig, hva skjer?  

Ansatte i barnehager som ikke har pedagogutdannelse, kan bli omplassert eller plassert i en vikarpool. KS ber kommunene om å drøfte disse omplasseringene med de tillitsvalgte. Det er også god arbeidsgiverpolitikk å drøfte endringen med arbeidstaker som da kan ta med seg en tillitsvalgt.

KS understreker at arbeidsgiver har en utstrakt plikt til å søke å løse overtallighet ved å finne annet passende arbeid. Mange kommuner vil kunne finne annet passende arbeid andre steder i virksomheten. Ansatte får ikke nødvendigvis tilbud om en stilling på samme nivå med samme arbeidsoppgaver. KS skriver at også en stilling som innebærer mindre ansvar, omfang og lønn kan tilbys arbeidstakeren.

 

Kan søke om dispensasjon

KS oppfordrer også kommuner som trenger det om å søke dispensasjon fra normen i ett år. I skriver står det: «Vi mener det er viktig at man vurderer grundig om det kan søkes om en slik dispensasjon slik at man får bedre tid til eventuelt å omdisponere personalet eller på andre måter unngå en overtallighet.»

«Denne dispensasjonsadgangen vil kun være aktuell dersom barnehagen ikke får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til offentlig utlyste stillinger.»

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!