Annonse

Fraværsforsker Trude Havik kommer med ti råd til lærere som har en elev i klassen med mye fravær. Ill.foto: Martin Walls, Free images

Dette kan lærere gjøre for å få barn med mye fravær tilbake til klasserommet

Finn ut om det er spesielle dager eller timer eleven er borte fra, er et av rådene forsker Trude Havik har til lærere.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Om lag 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen har bekymringsfullt mye fravær, ifølge en kartlegging Utdanning har gjort. Fraværet i grunnskolen er høyere enn på videregående, men det finnes ingen nasjonal oversikt eller sentrale tiltak.

Ifølge forsker Trude Havik ved Universitetet i Stavanger er det fire årsaker til dette fraværet: sykdom, skulk, skolevegring og subjektive helseplager. Den siste gruppen er størst.

Havik har ti råd til lærere som har en tom pult i klasserommet.

  1. Kontakt foreldre og spør hvorfor eleven ikke kom til skolen.
  2. Finn ut om det har skjedd noen endringer i livet til eleven.
  3. Finn ut om det er spesielle dager eller timer eleven er borte.
  4. Spør eleven om hva skolen kan gjøre for å hjelpe.
  5. Tilrettelegg for eleven.
  6. Planer og avaler må ikke brytes, for eksempel; slippe å lese høyt.
  7. Avtal med barnet at det kan gå et trygt sted på skolen eller til en avtalt person dersom noe blir vanskelig i løpet av skoledagen
  8. Sikre forutsigbarhet i skolehverdagen.
  9. Involver foreldre slik at de er trygge og tør legge press på barnet om å gå på skolen.
  10. Dersom problemet ikke løses; kontakt skolefraværsteam, PP-tjenesten, helsesøster eller andre hjelpeinstanser.

 

– Skaff oversikt

Havik mener også at rektorer og kommuner må skaffe seg oversikt over fraværet i grunnskolen. Hun råder kommunene til å utvikle en plan om skolefravær, og ha gode registreringssystemer for fravær som alle bruker.

– Skolene bør informere på foreldremøter om betydning av tilstedeværelse for faglig og sosial utvikling, for den enkelte elev og for læringsmiljøet. Informer om hva er som gyldige grunner til fravær, for eksempel når er et barn syk og må være hjemme fra skolen, sier Havik.

 

 

 

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!