Annonse

Leksehjelpen på Torshov bibliotek er et populært tilbud. Foto: Anette Andresen

Vil vise norsk leksehjelp til EU

Nordpolen skole er som den eneste skolen i Oslo med på et EU-prosjekt der målet er å hindre frafall. Leksehjelp er spydspissen i dette arbeidet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Skolen startet opp i 2012 og er lokalisert på Sandaker.

– Nordpolen skole er en ganske ny skole, og vi ønsket å vektlegge samarbeid mellom skole og familie. Et av spørsmålene vi ønsket å belyse var hvordan man kan hindre frafall og hva vi kan gjøre for å forebygge det, sier rektor Silje Nilsen. Dette var en av hovedårsakene til at skolen ville delta i EU-prosjektet PACT.

Mandag og tirsdag denne uken gikk startskuddet for EU-prosjektet som går over tre år og der Norge skal samarbeide med delegasjoner fra Riga i Latvia og Rotterdam i Nederland. Prosjektmedlemmene fra disse to landene hadde møter på Nordpolen skole og fikk besøke leksehjelpen på Torshov bibliotek.

Oslo kommune ved Bydel Sagene er prosjektansvarlige for den norske delen av EU-prosjektet, sammen med Utdanningsetaten ved Nordpolen skole. Den norske delen av prosjektet har en kostnadsramme på rundt 3 millioner kroner over tre år.

Hovedmålet med deltagelsen i prosjektet er at elever skal styrkes på utdanningsfronten, på hjemmefronten og i nærmiljøet for å bedre kunne takle vanskelige forhold som hindrer optimale læringsvilkår på et tidlig stadium.

 

Nederlandske Cees Kom som er del av EU-prosjektet i Rotterdam sammen med Ilias, Ane og Idil. Cees Kom kjenner ikke til lignende leksehjelp-prosjekter i hjemlandet. – Dette gir meg nesten en landsbyfølelse der alle jobber sammen, sier han. Cees Kom jobber i administrasjonen på en videregående skole i Rotterdam, og er med på EU-prosjektet for Nederland.
FOTO: Anette Andresen

 

Særlige utfordringer

Sagene bydel har noen særlige utfordringer sammenlignet med andre bydeler i Oslo, og folkehelseprofilen for bydel Sagene i 2017 viser at andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet. Frafallet fra videregående skole er dessuten høyere enn i resten av landet.

– Vi ser også at minoritetselevene som bor i bydelen har en høyere risiko for å falle ut av videregående skole enn andre, forteller rektor Nilsen.

I et forsøk på å forebygge frafall tar bydel Sagene i bruk en modell de kaller «samvirke». Denne modellen er bygget på et samarbeid mellom beboere/foreldre og barn, og det offentlige/frivillige.

Leksehjelpen som arrangeres på Torshov bibliotek hver mandag fra klokken 16 til 18, er et godt eksempel på et slikt samarbeid. Her kommer elever fra barneskolen ofte sammen med foreldre og får hjelp til leksene av frivillige voksne. Bydelen stiller med frukt og saft, som gjøres i stand av frivillige mødre til barna før de kommer, og biblioteket stiller med gratis lokaler.

Det er foreløpig mest minoritetsbarn og foreldre fra Nordpolen skole som benytter seg av tilbudet, selv om det er åpent for alle skolebarna i bydelen. En uventet bieffekt av å ha leksehjelpen på biblioteket er at barna blir mer kjent med bøkene og leser mer.

– Disse barna får hjelp til å lese på leksehjelpen, og det er ganske viktig, sier rektor Silje Nilsen. Skolen støtter tiltaket, men det var foreldrene som først kom til bydelen og ønsket leksehjelp for sine barn.

 

Rektor Silje Nilsen tror leksehjelp kan være et viktig middel for å hindre frafall. Nå skal prosjektet vises frem til EU.
FOTO: Anette Andresen

 

Utvikler metode

Silje Nilsen er veldig inspirert over måten de jobber med frafallsproblematikken på i Rotterdam. Noe av poenget med EU-prosjektet er å hente inspirasjon og de gode ideene fra de andre landene.

– I Rotterdam jobber hjemmet, skolen og folk i gata sammen. Det er viktig å dekke behovene som personene faktisk har, sier hun. I Riga har de satset på en egen modell for aktivitetsskolen, som Nilsen også vil se nærmere på.

Fremover skal de tre landene ha ansvar for hver sin del av leveransene inn i EU-prosjektet. Bydel Sagene har ansvar for å utvikle en forklaringsmodell for bydelens fremgangsmåter og erfaringer med organiseringen som et samvirke. I tillegg skal både samvirkeprogrammet og leksehjelpen vises i en kort video som ventes ferdigstilt i 2020. På sikt er håpet at både samvirke og leksehjelpmodellen kan brukes som metoder av andre EU-land og også av andre bydeler i Oslo eller resten av landet.

Rektor Silje Nilsen understreker at det er første gang Nordpolen skole er med på et slikt prosjekt.

– Min forventning er å få ned frafallet. Jeg tror det er viktig at alle de berørte partene jobber sammen for å forsøke å løse dette, i stedet for å sitte på hver sin tue, sier hun.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!