Annonse

Gratisordning i barnehagen ukjent for mange familier med lav inntekt

60 prosent av lavinntektsfamiliene med barn i barnehage kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid. For mange er også redusert foreldrebetaling ukjent.

Annonse

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) ber nå kommunene informere familiene bedre og styrker i den forbindelse informasjonsarbeidet med en tilskuddsordning på 20 millioner kroner neste år.

– Vi har ønsket å vite mer om folks kjennskap til og bruk av de gode moderasjonsordningene regjeringen har innført. Det er tydelig at vi må bli bedre til å informere om ordninger som allerede finnes, sier Røe Isaksen.

Mens seks av ti familier med lav inntekt og som har barn i barnehage ikke vet om ordningen med gratis kjernetid, kjenner fire av ti lavinntektsfamilier heller ikke til ordningen med redusert foreldrebetaling, viser en ny rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Røe Isaksen fastslår at flere innvandrerbarn enn tidligere nå går i barnehage, men medgir at det fortsatt er en jobb å gjøre for å få enda flere til å bruke barnehagen. I familier med en årsinntekt under 150.000 kroner går bare 43 prosent av ett- og toåringer i barnehage. I familier der årsinntekten er over 700.000 kroner, er andelen 90 prosent.

Rapporten viser for øvrig at mens familier med lav inntekt i gjennomsnitt bruker 8 prosent av inntekten sin på barnehage, er andelen 4 prosent i familier der inntekten er høyere.

– Regjeringens mål med moderasjonsordningene er at ingen familier skal trenge å bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader. Familier må ikke oppleve at barnehagen koster for mye, og dermed velge å holde barna hjemme, sier Røe Isaksen.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!