Annonse
I dette bygget holder Cultiva Barnehage AS til. Daglig leder. Foto: Google.
I dette bygget holder Cultiva Barnehage AS til. Daglig leder. Foto: Google.

Barnehage i Bergen må betale tilbake 2 mill. kr.

På grunn av høye lønninger til leder krever Bergen kommune tilbake 1,96 millioner kroner fra Cultiva barnehage i Bergen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Kommunen gjennomførte tilsyn på økonomisk grunnlag etter at Utdanning skrev om de høye lønningene til eier av barnehagen i april i år.

Eier og daglig leder av Cultiva Barnehage AS i Bergen, Renate Lundgren Nysæther, bevilger seg selv 1,7 millioner i lønn av barnehagens totale inntekter på 5,2 millioner.

Cultiva barnehage har åtte årsverk fordelt på 31 barn. Ifølge regnskapet betales det ut totalt 3,5 millioner i lønn, før sosiale utgifter. Av dette tok daglig leder og eier Renate Lundgren Nysæther ut 1,7 i lønn til seg selv i 2015. De sju andre årsverkene har da en lønnspott på 1,8 millioner til fordeling.

 

 

 Lønn - en privatsak

Utdanning har ikke klart å komme i kontakt med Nysæther eller barnehagens advokat.

Nysæther mente i april at det er en privatsak hvor mye hun tar ut i lønn.

– Med tanke på hvor mye jeg har jobbet, mener jeg lønnen jeg tar ut står i forhold til innsatsen jeg legger ned, sa Nysæther til Utdanning, i april.

– Vi har en knallbra barnehage som skårer høyt på brukerundersøkelser. Jeg er stolt av den fantastiske personalgruppen vi har.

Regnskapstekniske spørsmål ønsket ikke Nysæther å kommentere ut over dette.

Utdanning har ikke fått kontakt med Nysæther, men hun svarte NRK etter gjentatte forsøk fredag ettermiddag. Renate Lundgren Nysæther ønsker ikke å kommentere saken til NRK, utover følgende, som hun har sendt i en tekstmelding:

«Har ingen kommentar utover at vedtaket vil påklages. Ingen kommuner har hjemmel for å definere barnehageeieres arbeidsoppgaver eller fastsette lønnen deres slik tilfellet er her».

 

Best lønn i Norge

I oversikten over daglige ledere som tar ut mest lønn fra private barnehager, ligger Nysæther øverst, viser en oversikt Utdanning laget i vår.

Bergen kommune er sparsomme med kommentarer i den pågående tilsynssaken, men slår fast at de mener barnehagen har brukt for lite på lønn til de ansatte.

– Barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader per barn enn forventet, hvis en ser bort fra eierens uttak av lønn, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK.

Saken er oppdatert.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!