Annonse

KrF: – Skolene må få ansvaret for lærlingene

KrF vil at skolene skal overta ansvaret for å følge opp lærlingene når de er ute i bedrift. Partiet vil også vurdere å gi skolene et større ansvar for å skaffe lærlingplasser.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

På sitt landsmøte i helga vedtok Kristelig Folkeparti det de selv kaller et yrkesfagløft. Partiet henger seg dermed på regjeringens satsing på yrkesfagene, som de også kalte yrkesfagløftet og som ble presentert på regjeringens nettside i desember 2015.

 

Lavest frafall og høyest gjennomføringsgrad

KrF skriver i en pressemelding at det er viktig å tenke nytt for å skaffe nok lærlingplasser i framtida, og for å sikre best mulig oppfølging av lærlingene når de er ute i bedrift.

– Vi mener skolene må ta et større ansvar enn i dag, sier Anders Tyvand, skolepolitisk talsmann i KrF i pressemeldingen. Det mener partiet kan oppnås blant annet gjennom å gi skolene ansvar for å følge opp lærlingene når de er ute i bedrift.

Partiet vurderer også å gi skolene større ansvar for å skaffe lærlingplasser. Tyvand mener det vil forplikte skolene i større grad. I tillegg vil det føre til tettere kontakt mellom skolene og arbeidslivet.

– Det er viktig, både for å sikre nok lærlingplasser, og ikke minst for at skolen skal holde seg oppdatert om utviklingen i arbeidslivet og hvilken kompetanse lærlingene trenger når de går ut av skolen, sier Tyvand.

I pressemeldingen viser KrF til Re videregående skole i Vestfold som har gjennomført forsøk med å overta ansvaret for elevene når de er ute i lære. Ifølge partiet er Re videregående skole en av skolene i Norge med lavest frafall og høyest gjennomføringsgrad blant elevene.

 

Mer praktiske fellesfag

KrF vedtok også å gjøre fellesfagene i yrkesopplæringen mer praktisk orientert, og å øke lærlingtilskuddet videre.

– Norge trenger flere fagarbeidere. Da må vi legge til rette for at flest mulig gjennomfører og lykkes med å ta et fagbrev. Det er synd hvis samfunnet går glipp av gode tømrere, helsefagarbeidere eller elektrikere i fremtiden fordi de ikke er gode nok til å bøye franske verb eller ikke klarte å skaffe seg en lærlingplass, sier Tyvand.

 

Beholder arbeidsgiveravgiften

Partiet sa nei til et forslag om å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

– Fordi arbeidsgiveravgiften er differensiert, ville dette hatt liten effekt mange steder i landet. Det ville betydd mye der avgiften er høy, men i Finnmark ville det ikke hatt effekt i det hele tatt, mener Tyvand.

KrF prioriterer i stedet å øke lærlingtilskuddet, for å gjøre det mer attraktivt å ansette lærlinger over hele landet.

– KrF har vært en pådriver for å øke tilskuddet med 20 000 kroner i denne stortingsperioden, men det bør økes ytterligere, sier Tyvand.

Følg Yrke på Facebook!

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!