Annonse

Språkkommuner skal bedre barns språk

Regjeringen bevilger i år 30 millioner kroner til språkkommuner. Det er utviklet språkpakker som ansatte i skole og barnehage kan bruke. Språkforsker frykter at barnas ulikheter ikke tas hensyn til ved bruk av programmene.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Kommunene får ekstra støtte for å jobbe med språk i barnehage og skole. Utdanningsdirektoratet presenterer ulike kompetanseutviklingspakker som kan brukes på ulike trinn.

– Språk er viktig for barns lek, vennskap og læring i barnehagen, og det er avgjørende for elevers faglige og sosiale utvikling på skolen. Derfor er det flott at så mange barnehagelærere og lærere engasjerer seg i kommunene. Det gir mange spennende satsinger over hele landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

– Jeg er redd for ferdige pakker og programmer som brukes likt på alle barn, sier professor i norsk ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Margareth Sandvik.

Sandvik er språkforsker og har blant annet forsket på barns språkutvikling, språkstimulering og kartlegging. Sandvik er glad for at det bevilges penger til språkutvikling, men mener samtale og lesing er det viktigste for å utvikle barns språk.

– Jeg ser at det fokuseres på disse tingene i regjeringens satsing, men hvis man tror at man kan lage universalpakker som passer for alle barn, så tar man feil, sier Sandvik. Hun er redd for at dersom ansatte i barnehage og skole blir for bundet av oppleggene i regjeringens språkløyper.

– Hvis man får oppskrifter på hvordan man skal prate med barn mister man noe av sensitiviteten man må ha når man jobber med barns språk. Jo fastere opplegget er, jo færre barn vil det treffe, sier Sandvik. 

Språkkommunene får tilskudd som går til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene får tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!