Annonse

Iselin Nybø (V) oppfordrer offentlige bedrifter til å legge inn i anbudskravene at det skal være lærlinger i bedriftene. Arkivfoto: Tom-Egil Jensen

Venstre fikk mer penger til lærlingene

Under høstens budsjettforlik fikk Venstre inn mer til lærlingene, det er Iselin Nybø (V) veldig godt fornøyd med.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Nybø er selv fra Rogaland, en region som har fått merke at arbeidsledigheten stiger, spesielt i næringer som er tilknyttet oljebransjen.

– Skal en få flere til å bli lærlingbedrift, er det viktig at bidragene heves, sier Nybø til utdanning.

– Er 2500 kroner per lærlingkontrakt nok til å få flere til å ta inn lærlinger?

– Det skulle gjerne vært mer, men vi er glad for at vi fikk inn disse pengene som ekstrabevilgning på årets statsbudsjett.

– Tror du at det da blir flere som tar inn lærlinger?

– Vi fikk også satt av 4 millioner kroner til å drive oppsøkende virksomhet, slik at en kan jobbe enda mer med å motivere flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

 

Lokale variasjoner

– I Oslo slåss enkelte bransjer om å få tak i gode lærlinger, mens situasjonen andre steder i landet er helt annerledes. Skal det satses mer i enkelte regioner?

– Det vil alltid være lokale variasjoner. Det er likedan med utdanningene, en må prøve å tilpasse utdanningene til hvilken kompetanse som etterspørres.

– Har du hørt om lærlinger som har blitt oppsagt i Rogaland?

– Nei. Folk sies opp, men det ser ut til at bedriftene klarer å verne om lærlingene. Det er viktig at en tenker på fremtiden og utdanner gode fagarbeidere også i nedgangstider. Jeg oppfordrer alle offentlige bedrifter til å legge inn i sine anbudskrav at det skal være lærlinger i bedriften og at de også skal jobbe på oppdraget som skal utføres.

Nav fikk i løpet av oktober inn varsel om at 4900 nye var permittert eller oppsagt. 40 prosent av varslene kom fra Rogaland.

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!