Annonse
60 prosent av sykefraværet skyldes psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som ofte er relatert til stress. Arkivfoto: Utdanning
60 prosent av sykefraværet skyldes psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som ofte er relatert til stress. Arkivfoto: Utdanning

Lærere og helsepersonell stresser mest

Ingen i Europa opplever mer tidspress på jobben enn arbeidstakere i Norden, viser en ny kartlegging.

Annonse

Mest presset på tiden er svenskene og finnene, men danskene, nordmennene og islendingene stresser hakk i hæl, ifølge en ny undersøkelse fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA).

Mens 71 prosent av respondentene i Norge rapportere om tidspress, svarer til sammenligning bare 15 og 16 prosent det samme i henholdsvis Tyrkia og Litauen.

Sykefravær

Tallene bekymrer Arbeidslivstilsynet. Fredag arrangerer tilsynet i samarbeid med partene i arbeidslivet en konferanse om hvordan man best kan unngå stressede ansatte.

– Vi ser at stress er veldig utbredt og også en stor årsak til sykefravær, og ofte langvarige sykefravær. Derfor er det viktig å ta tak i det og gjøre noe med det. Vi ønsker også å vise at det er mulig å forebygge stress på arbeidsplassen, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen til NTB.

Relasjonelle yrker

Svendsen sier undersøkelsen ikke sier noe om hvorfor norske arbeidstakere er blant de mest stressede i Europa.

– Men vi lever i et land med høye kostnader, noe som krever høy produktivitet. Landene i Norden har også hatt en vekst i serviceyrker, som er blant de yrkesgruppene som rapporterer om mest tidspress, forteller Finboe Svendsen til NTB.

Ifølge undersøkelsen er det ansatte i relasjonelle yrker som helsepersonell, lærere og ansatte i serviceyrker som oppgir mest tidspress og mest stress. Særlig er stresset knyttet til håndtering av vanskelige kunder, pasienter og elever. Ansatte som er usikre på sin rolle er også mer utsatt for stress.

Nylig skrev Utdanning om at stort arbeidspress, knapp tid og krevende oppgaver gjør at nær halvparten av lærerne får stive skuldre og vondt i nakken, ifølge en ny undersøkelse.                            

Økt tilsyn

Svendsen sier det er et tankekors at mange bedrifter oppgir at de ikke har tid nok til å jobbe godt med HMS-arbeid eller problemene rundt stress.

– Stressede arbeidstakere kan bli dyrt for bedriften. Det å ikke ta tak i dette, kan få direkte konsekvenser for hvordan det skal se ut på bunnlinjen til slutt, advarer hun.

Hun peker på at 60 prosent av sykefraværet skyldes psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som ofte er relatert til stress.

Svendsen sier Arbeidstilsynet fremover vil trappe opp både tilsyn og veiledning knyttet til psykososialt arbeid på arbeidsplassene.

– Det viktigste budskapet til bedriftene er at stress på arbeidsplassen er mulig å forebygge, og at det er viktig at lederne tar tak i situasjonen sammen med de ansatte, sier hun. (©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!