Annonse

Kompetansekravene kan komme opp på nytt i Stortinget

Stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet vil ta opp saken om kompetansekravene på nytt i Stortinget. Gjør hun det, vil Arbeiderpartiet vurdere å støtte henne, sier Trond Giske.

Annonse

– Arbeiderpartiet vil sørge for at lærere ikke avskiltes eller mister rettigheter på grunn av Røe Isaksens rot. Vi har fremmet et eget forslag i Stortinget som vi vil følge opp, og vi kommer også til å vurdere eventuelle forslag fra Senterpartiet eller andre for å samle flertall, sier Trond Giske (Ap), som er leder av kirke, utdannings- og forskningskomiteen.

De nye kompetansekravene for lærere som ble vedtatt i Stortinget i juni gjelder allerede fra 1. august 2015. Det skaper en masse frustrasjon og usikkerhet blant lærere som frykter at de nå avskiltes. 

Nyvalgt leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har derfor bedt politikerne snu. 

 

Bare Senterpartiet stemte for

Bare Senterpartiet med Anne Tingelstad Wøien i spissen stemte mot å gi de nye kompetansekravene tilbakevirkende kraft. Nå vil hun ta saken opp på nytt i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i desember. 

– Jeg er veldig lei meg for at vi ikke fikk støtte fra de andre partiene. At kompetansekravene skal gjelde allerede nå har skapt masse frustrasjon og uro ute på skolene, sier Wøien. 

Trond Giske (Ap) stiller seg kritisk til avskiltingen av 38.000 lærere. 

– Mulig det, men da er det uforståelig at Ap ikke stemte for vårt forslag. 

Ap foreslår at de 38.000 lærerne får en realkompetansevurdering. Er det en løsning? 

– Nei, det er sløsing med ressurser. Arbeiderpartiet burde stått på den rødgrønne regjeringens opprinnelige forslag om å innføre kravene for lærere utdannet etter 1. januar 2014, sier Wøien.

 

KrF og SV stemte feil 

– Vi stemte rett og slett feil under voteringen i Stortinget innrømmer, Kjartan Tyvand stortingspolitiker for Kristelig Folkeparti. Han er nå helt på linje med Handal og Wøien. 

Det samme er SV. Også SV stemte feil under voteringen. 

– Hvis Senterpartiet vil ta opp saken på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget, så får hun støtte fra oss, sier Tyvand. 

– I Venstre stemte vi riktig. Vi støttet regjeringen i å gjøre kompetansekravene gjeldende fra 2015. Det står vi fortsatt for, sier stortingspolitiker Iselin Nybø. 

Møte mellom Kunnskapsdepartementet, KS og Utdanningsforbundet 

I går ble det avholdt et møte mellom Utdanningsforbundet, KS og Kunnskapsdepartementet der kompetansekravene var tema. Her la Utdanningsforbundet fram dokumentasjon på hvordan den nye forskriften tolkes.

 

– Dette arbeidet vil nå bli fulgt opp videre, sier Steffen Handal.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!