Annonse
Verneombudet er ikke like etablert i barnehagene som for eksempel i anleggsvirksomhet. Det kan føre til at det blir for tilfeldig hvordan verneombudet arbeider, konstaterer Arbeidstilsynet. Illustrasjonsfoto: Ingebjørg Jensen
Verneombudet er ikke like etablert i barnehagene som for eksempel i anleggsvirksomhet. Det kan føre til at det blir for tilfeldig hvordan verneombudet arbeider, konstaterer Arbeidstilsynet. Illustrasjonsfoto: Ingebjørg Jensen

Verneombud i barnehager får ikke brukt makta

Tilsyn fra Arbeidstilsynet har vist at verneombud i barnehager ofte ikke får tilstrekkelig opplæring. Det hemmer ombudet i å bruke den makta det har.

Annonse

I et tilfeldig utvalg tilsynsrapporter fra barnehager som Utdanning har sett, slår Arbeidstilsynet ned på verneombud-funksjonen i barnehagen. Tilsynsleder Trond Reinseth sier dette er problematisk i langt flere saker enn de Utdanning kjenner til.

 

Makt

– Det største problemet er at verneombudet ikke har fått opplæring til å utøve vervet. Da er det vanskelig for dem å ta i bruk den makta et verneombud skal ha, sier han.

Verneombudets sterkeste myndighet er å stanse farlig arbeid.

– Det er kanskje ikke like aktuelt i en barnehage som for eksempel i industrien. Men det sier noe om den makta ombudet har. Ved omstillinger og endringer skal verneombudet være sterkt involvert. Verneombudets oppgave er lovpålagt, så dette må fungere. Mange steder har det kanskje vært tradisjon for at tillitsvalgte følger opp mye av det som egentlig er verneombudets oppgaver. Men det er ikke godt nok, sier Reinseth, og fortsetter:

– Det beste, slik vi ser det, er at verneombudet og ledelsen har jevnlige møter. Da kan verneombudets meldinger bli en naturlig del av ledelsens beslutningsgrunnlag, sier Trond Reinseth.

 

Prøveordning

Fossekallen barnehage i Trondheim har ikke hatt verneombud i det hele tatt, og dette blei tatt fram da Arbeidstilsynet var på tilsyn 27. februar i år.

– Vi er en barnehage med bare sju ansatte. Verneombud er bare pålagt for virksomheter med over ti ansatte, sier styrer Hanne Håpnes til Utdanning.

Loven sier at i små virksomheter kan partene skriftlig inngå en avtale om annen ordning enn verneombud.

Trass størrelsen har Fossekallen barnehagen både tillitsvalgte, HMS-ansvarlig og det som skal til ellers. Men altså ikke verneombud.

– Etter besøket fra Arbeidstilsynet har vi likevel valgt et verneombud. Vi ser på det som en forsøksordning på ett år, sier Hanne Håpnes.

 

Tilfeldig

I de sakene Utdanning har sett dominerer de private barnehagene stort når det gjelder fravær av verneombud?

– Er dette typisk, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Trond Reinseth?

– Nei, på ingen måte. Det generelle er at verneombudet er bedre etablert i virksomheter som anlegg og industri enn innafor utdanning og helse. Der kan arbeidet til verneombudet være mer tilfeldig, sier Trond Reinseth.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!