Annonse

Vanskelig å rekruttere yrkesfaglærere

Rekrutteringen av studenter til den nye yrkesfaglærerutdanningen som ble etablert i 2000, er katastrofalt dårlig. På elektrofaglærerutdanningen går det kun åtte studenter på landsbasis og på lærerutdanningen for mekaniske fag kun 29. Bare en av stude

Annonse

Bare på helse- og sosialfag er rekrutteringen langt bedre. Her er det 160 studenter i inneværende år. Men gjennomsnittsalderen er høy.

- Jeg har merket meg at vi ikke klarer å rekruttere unge folk til den nye yrkesfaglærerutdanningen, sier Rolf Reikvam, leder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til Utdanning. Han mener noe bør gjøres for å rekruttere flere yrkesfaglærere og varsler at han ønsker å se nærmere på dette i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om lærerutdanningen som etter planen skal behandles i vår.

Yrkesfaglærere er ofte blitt rekruttert direkte fra arbeidslivet med bakgrunn i fag- eller svennebrev og yrkespraksis. Yrkesteoretisk og pedagogisk utdanning har de tatt ved siden av jobb. Denne gamle utdanningsmodellen er fremdeles beholdt, og spørsmålet er om dette vil være den beste måten å rekruttere yrkesfaglærere på. På den annen side stiller dagens læreplaner langt strengere krav til yrkesteori, allmenne fag og pedagogisk kompetanse. Samtidig er det planer om å redusere antall videregående kurs I fra 100 til rundt 50. Dette har Stortinget vedtatt. En eventuell omlegging av yrkesfaglærerutdanningen vil også måtte ta hensyn til dette.