Annonse

Stor deltakelse i fjorårets leseaksjon

I fjorårets tXt-aksjon Hypertekst ble det trukket ut 22 vinnere - 19 skoleklasser og tre enkeltelever. I alt deltok 20 000 ungdomsskoleelever fra hele landet i den store leseaksjonen.

Annonse

Skoleklassene får bokpakker og forfatterbesøk i vår og de tre enkeltvinnerne Catrine Holm fra Nord-Trøndelag, Anders Svendal fra Rogaland og Kristian Espenez fra Østfold vant hver sin lomme-pc fra Compaq. Bokpakker og pc-er ble sendt ut i begynnelsen av desember.
 
Det er Foreningen !les, paraplyorganisasjonen for lesefremmende tiltak, som står bak den landsomfattende aksjonen som i 2001 ble arrangert for fjerde gang. Det var første gang aksjonen rettet seg mot ungdomsskoleelever, og foregikk både på nett og ved hjelp av teksthefter med utdrag fra nye ungdomsbøker.
 
En skolebibliotekar ved Tynset ungdomsskole oppsummerer: "Elevene syntes internettutgaven var morsom, og hadde stor glede av å sende eget svar på www.tXt.no. De mest litteraturinteresserte elevene lånte også bøkene som var med i konkurransen". En deltaker fra 9. klasse ved Åmli skole i Aust-Agder uttaler: "Dette var en veldig gøy og spennende gåte å lese!".
 
Riktig svar på Hypertekst-konkurransen var: ariadnetråd.
 
Oversikt over alle vinnerne finnes på aksjonens nettside. Her er også mer informasjon om aksjonen og Hypertekst.
Kontaktperson er Pauline Munch Eriksen, daglig leder i Foreningen !les. Hun kan enten nås på telefon  21 02 17 15 (99 52 35 39) eller per e-post: pme@bibtils.no