Annonse

Stange-foreldre økte skolebudsjettet

Skal du drive en skikkelig skole, trenger du penger til lærebøker, datamaskiner, ekskursjoner og ikke minst skolemateriell. Det vet også foreldrene i Stange kommune i Hedmark, som nå har gitt politikerne  beskjed om å innfri kravene om nok penger til

Annonse

Foreldrene regnet ut hvor mye penger skolene trengte, etter at lokalpolitikerne hadde kommet fram til 4,2 millioner kroner, fordelt på 12 skoler i kommunen. Det kommunale foreldreutvalget ba rektorene sette opp et driftsbudsjett som viste det virkelige behovet. Særlig var det nødvendig å ta hensyn til L97, der selvstendig prosjektarbeid førte til økte utgifter til data,  telefon, reiser og materiell.  Utgifter til ekskursjoner måtte nemlig legges inn, fordi kommunen hadde sagt at skolene i Stange skulle være gratis for foreldrene.

Da skoleadministrasjonen summerte hva rektorene for de 12 skolene hadde kommet fram til, viste driftsbudsjettet 8,8 millioner kroner. Summen var over det dobbelte av hva politikerne hadde foreslått. Det resulterte i at politikerne snudde litt på hælen, så budsjettet ble høyere enn i fjor, med til sammen 5,2 millioner kroner. Det kan i den sammenheng fortelles at det var antydet å redusere skolebudsjettet for 2002, men det er nå økt med en halv million i forhold til fjoråret.

- 5,2 millioner kroner er langt fra de 8,8 millionene vi mente det samlede skolebudsjettet burde være på. Men samtidig vedtok kommunestyret en opptrappingsplan slik at driftsbudsjettet for 2005 skal bli på 7,2 millioner kroner. Det viser at et alternativt budsjett kan være veien å gå for å få hevet bevilgningene. Vi har nå sett at politikerne hører på krav så lenge de er veldokumenterte nok, forteller Ola M. Qvale, leder i Kommunalt foreldreutvalg i Stange.

Han legger også til at dette bare kan skje i de 120 kommuner i landet som har innført kommunalt  utvalg.
- Det er nok er forutsetning for i det hele tatt  å få til en endring på skolebudsjettet, slik vi gjorde i Stange.

Lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, sier til Aftenposten at det er veldig bra at foreldrene søker reell innflytelse.
- Kommunale foreldreutvalg gir mulighet  for påvirkning,  fordi man da ser en helhet. Hittil har foreldrene, ofte med rette, følt at de blir plassert i supperåd, uten påvirkningsmulighet.

Til Utdanning sier lederen i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), Hilde Sundve Jordheim, at måten Stange har gjort det på, er forbilledlig. Men hun ønsker likevel ikke å gå inn for at alle får til den samme ordningen, med kommunale foreldreutvalg.
- Til det er det for store forskjeller i Kommune-Norge, sier Jordheim