Annonse

Pollen på Gyldendals vårliste

Geir Pollen har i mange år arbeidet som forfatter og lektor i den videregående skolen, men nå er han forfatter på heltid. Da Gyldendal tirsdag 22. januar lanserte vårlisten, fant vi Geir Pollens navn der.

Annonse

Pollens nye bok heter "Når den gule solen brenner", og den er en kjærlighetsroman, der begjæret er sett gjennom en manns øyne. Vi husker at Pollen i 1998 fra norsk side ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris med romanen "Hutchinsons Etft." Han er også for tiden formann i Den norske Forfatterforening.
 
19. februar er det femti år siden Hamsun døde, og i tillegg til å arrangere et seminar den aktuelle dagen gir forlaget på nytt ut forfatterens samlede verker.
 
Kristian Birkeland er et stort navn i norsk vitenskapshistorie - han utviklet bl.a. en metode for å få nitrogen og oksygen til å reagere med hverandre. Sammen med Sam Eyde var dette grunnlaget for Norsk Hydros første kunstgjødselproduksjon. Denne kjemiske pionervirkomheten er også pensum i kjemi i videregående skole.
 
Birkeland hadde også et annet interessefelt - nordlyset. Med basis i eksperimenter var han den første som lanserte en teori om hvordan nordlys dannes. Nå kommer ei bok om denne framsynte forskeren. "Beretningen om Kristian Birkeland" er den norske oversettelsen av den engelske utgaven som er skrevet av Lucy Jago.
 
Yngvar Ustvedt skrev for flere år siden boka "Svartedauen". Den har vært etterspurt, og nå kommer den ut på nytt. Edvard Hoems bok "Til ungdommen. Nordahl Griegs liv" kommer også i ny utgave i forbindelse med at det i år er hundre år siden Grieg ble født.
 
I forlagets spesielle biografiserie Ariadne kommer to nye bøker i vår. Espen Hammer har skrevet om den kjente tyske filosofen Theodor W. Adorno, og professor Jakob Lothe har tatt for seg forfatteren Joseph Conrad - han som skrev romanen "Lord Jim".
 
Ved selvsyn så vi nylig i en tysk bokhandel at det fantes ganske mange bøker om islam og samfunn der islam er rådende religion. I denne bokbølgen, som også er skyllet inn over Norge, gir Gyldendal ut "Taliban", skrevet av journalisten Ahmed Rashid. Han har en begrunnet mening om at Taliban bl.a. er produkt av konkurransen mellom vestlige konsern om å få anlegge olje- og gassledninger fra Sentral-Asia til vestlige og østlige markeder.
 
Han drøfter også USAs helomvending fra først å støtte Taliban til nylig massiv bombing. Boka har dansk tekst. I denne 'islambølgen' kommer også nyutgaver av Albert Houranis  "De arabiske folks historie" og Karen Armstrongs "Historien om Gud. I jødedom, kristendom og islam".