Annonse

Politisk triksing skaffet 1000 studentboliger

Rett før jul i fjor behandlet Stortinget et forslag til omdisponeringer på 2001-budsjettet for utdanningssektoren for å få oppfylt målsettingen om å  få bygd 1000 studentboliger.

Annonse

Stortingspresident Jørgen Kosmo uttaler til Dagens Næringsliv at "Vi synes dette er så smått at det er unødvendig å lage en svær prinsipiell sak av det." Både Stortingets konstitusjonelle kontor og Finansdepartementet er av en annen oppfatning. De går klart imot omdisponeringen. Kosmo på sin side sier at "Det dreier seg om noen ganske få millioner kroner, og det er ikke avgjørende for tiltroen til budsjettordningen i fremtiden."

Et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sørget for at omdisponeringen ble vedtatt. Nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Søren Fredrik Voie (H), kalte imidlertid omdisponeringen på inneværende års budsjett for kreativ bokføring og prokuratorknep fra "samrørepartiene".

- Som tidligere lektor med undervisningskompetanse i blant annet økonomiske fag, kan jeg ikke unnlate å påpeke at noe av det første kommende økonomer lærer, er at lover, regler og forskrifter skal overholdes. Uten dette på plass vil ethvert økonomisk regnestykke stå til stryk. Det som flertallet her presterer, ville følgelig blitt vurdert som ikke bestått, sa Voie.

Jan Tore Sanner som er Høyres finanspolitiske talsmann, var også sterkt kritisk til Kosmos uttalelser.

- Spørsmålet er ikke hvor stort beløpet er, men om det er greit å undergrave Stortingets bevilgningsreglement. Debatten er ikke ny. Det nye er at Arbeiderpartiet legitimerer budsjett-triksing, sa Sanner under debatten i Stortinget.

KUF-komiteens leder, Rolf Reikvam, var forundret over den sterke kritikken fra regjeringspartiene. Han mente alle partier burde kunne stille seg bak målet om å bygge 1000 studentboliger i 2001. I midten av desember i fjor var det bygd 911 boliger.